CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka
 
Researcher ID
(http://www.researcherid.com/)
  • Društvena mreža na internetu na Web 2.0 platformi namenjena naučnicima;
  • omogućava naučnicima da sami kreiraju i uređuju svoj profil, koji obuhvata lične podatke, afilijacije, spisak publikacija, oblast istraživanja i ključne reči;
  • mogućnost preuzimanja podataka o publikacijama iz baze podataka Web of Science ili iz drugih programa (EndNote, Reference Manager) putem posredničkog formata (RIS);
  • za sve publikacije koje su preuzete iz baze Web of Science automatski ažurirani analitički podaci o citiranosti i koautorima dostupni su čak i onim korisnicima koji nemaju pristup servisu Web of Science;
  • olakšava identifikaciju autora i pronalaženje njihovih radova;
  • može imati značajnu ulogu u identifikaciji potencijalnih saradnika;
  • ResearcherID „bedž“ se lako inkorporira u web stranicu ili blog istraživača.

Uputstva: http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/rid/#tab3

 

 

 

| Baze podataka | Pisanje naučnog rada | Citatni stilovi | Otvoreni pristup | Zotero | Mendeley |
| ResearcherID
| Skraćeni nazivi časopisa | Nomenklatura u hemiji | Alati | Biblioteke |

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti