CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Digitalni repozitorijum

 

U maju 2013. godine Biblioteka ITN SANU je poela sa radom na uspostavljanu digitalnog repozitorija u koji bi trebalo da se deponuju svi radovi saradnika instituta. Ideja je da se deponovanjem onih verzija radova koje prethode publikovanoj verziji (tzv. pre-print i post-print) omogui otvoreni pristup to vecem broju radova, kako bi se poveala njihova vidljivost, a samim tim i citiranost.

Osnovu repozitorija ini softver Opus 4, koji je izradio Centar za informacionu tehniku Konrad Cuze iz Berlina. Softver je besplatan i u potpunosti je uskladjen sa standardima koje moraju da zadovolje ovakvi servisi. Baza se hostuje na serveru ITN SANU.

Digitalni repozitorijum Instituta tehnikih nauka SANU: www.itn.sanu.ac.rs/opus4 Digital repository of ITS SASA

 

Uputstvo

Tehniki detalji (PDF)

Tipovi dokumenata (PDF)

Opis polja u bazi podataka (PDF)

Obavezna polja (PDF)

Postupak deponovanja dokumenata (PDF)

Licence (PDF)

Integralno uputstvo (PDF)

 

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti