CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka
 

za NauČnike ...


Bibliografske i indeksne baze podataka

Etika u nauci i autorska prava

Otvoreni pristup

Opsta pravila pisanja naučnih radova

Citatni stilovi i uputstva za citiranje


Bibliografski alati (i društvene mreže)

Zotero

EndNote Web

EndNote

Reference Manager

Mendeley


Uputstva autorima (časopisi)

Skraćeni nazivi časopisa

Nomenklatura u hemiji

Specijalizovani alati

Društvene mreže za naučnike

Researcher ID

CiteULike

BiomedExperts

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Microsoft Academic Search

 

Adrese biblioteka

 

| Baze podataka | Pisanje naučnog rada | Citatni stilovi | Otvoreni pristup | Zotero | Mendeley |
| ResearcherID
| Skraćeni nazivi časopisa | Nomenklatura u hemiji | Alati | Biblioteke |

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti