CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka
 

 

Zotero

Open-source alat, dodatak za pretraživače Mozilla Firefox, Chrome i Safari; razvijena je i verzija koja funkcioniše kao samostalna aplikacija.
Instalacija: http://www.zotero.org/
Podrška: http://www.zotero.org/support/
Video demonstracije različitih funkcija: http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials

Instalacija

 

Omogućava direktno preuzimanje bibliografskih podataka iz on-line bibliografskih baza podataka, kao i direktno preuzimanje metapodataka o web stranicama. Omogućava i razmenu podataka između korisnika.

Omogućava povezivanje zapisa sa sadržajima na internetu ili dokumentima sačuvanim na lokalnom računaru (PDF, različiti formati slika, itd.).

Omogućava preuzimanje podataka iz drugih programa ili on-line servisa putem posredničkih formata, kao i prebacivanje podataka u druge programe ili on-line servise putem posredničkih formata (BibTex, RDF, MODS, RIS itd.).


Omogućava ručno dodavanje bibliografskih jedinica.

 

Omogućava i:


Omogućava brzu i jednostavnu izradu bibliografije u skladu sa određenim stilom citiranja.

 

Poseban plug-in omogućava integraciju baze podataka sa tekst procesorom, odnosno direktno ubacivanje referenci u tekst.

 

Zahvaljujući online sinhronizaciji, Zotero omogućava da svojoj bazi podataka pristupate sa različitih računara.

 

| Baze podataka | Pisanje naučnog rada | Citatni stilovi | Otvoreni pristup | Zotero | Mendeley |
| ResearcherID
| Skraćeni nazivi časopisa | Nomenklatura u hemiji | Alati | Biblioteke |

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti