CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

dr Darko Kosanović, dipl.fiz.hem.
Darko Kosanovic

email: darko.kosanovic@itn.sanu.ac.rs

tel.: 011 20 27 284

 

 

Darko Kosanović je rođen 10. maja 1982. u Beogradu, Srbija. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu 2009. godine (tema diplomskog rada: „Pomena parametra zgušnjavanja i mikrostrukture tokom sinterovanja cink-oksida“). Upisao je doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Čačku. Doktorsku disertaciju "Uticaj parametara sinteze i strukture na električna svojstva Ba0,77Sr0,23TiO3" odbranio je u maju 2013. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku. U zvanje naučnog saradnika izabran je 2014, a u zvanje višeg naučnog saradnika 2019.

Zaposlen je u Institutu tehničkih nauka SANU od maja 2010.godine.

Oblasti interesovanja: sinterovanje, kinetika sinterovanja, keramika, karakterizacija materijala, električna provodljivost materijala, tehnologija prahova

Član je Srpskog keramičkog društva.

Dr Darko Kosanović je Associate Editor časopisa Science of Sintering, kao i recezent istog.

 

Članci

 1. A. Kalezić-Glišović, V.A. Maričić, D.A. Kosanović, S.R. Đukić, R.Lj. Simeunović, “Correlation Between Isothermal Expansion and Functional Properties Change of the Fe81B13Si4C2 Amorphous Alloy”, Science of Sintering, 41(3)(2009)283-291.
 2. Kosanović D, Filipović S, Obradović N, Pavlović V, Ristić M. Microstructure evolution and sintering kinetics of ZnO. Istrazivanja i Projektovanja za Privredu. 2011;9(2):317-22.
 3. D. Kosanović, A. Maričić, N. Mitrović, M.M. Ristić, Interdependence of fundamental and applied research in material science, Science of Sintering 43 (2)119-126, doi:10.2298/SOS1102119K
 4. N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V. Pavlović, Influence of Mechanochemical Activation on the Sintering of Cordierite Ceramics in the Presence of Bi2O3as a Functional Additive, Powder Technology 218 (2012) 157–161, doi:10.1016/j.powtec.2011.12.012
 5. N. Obradovic, S. Filipovic, M. Mitric, V. Pavlovic, V. Paunovic, D. Kosanovic, I. Balac, M. Ristic, Influence of mechanical activation on electrical properties of barium–zinc–titanate ceramics sintered at 1100°C, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol. 50 (2012) 714–718, doi:10.1007/s11106-012-9380-y.
 6. D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, S. Filipović, A. Maričić, V. Pavlović, Y. Tang, M. M. Ristić, Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3, Science of Sintering 44, 1 (2012) 47-55 (doi: 10.2298/SOS1201047K)
 7. D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, A. Maričić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, "The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2 System", Science of Sintering 44, 3 (2012) 271-280.
 8. S. Filipovic, N. Obradovic, D. Kosanovic, V. Pavlovic, A. Djordjevic, "Sintering of the mechanically activated MgO-TiO2 system", Journal of Ceramic Processing Research 14, 1 (2013) 31-34.
 9. D. Kosanović, J. Živojinović, N. Obradović, V.P. Pavlović, V.B. Pavlović, A. Peleš, M.M. Ristić, "The influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 ceramics", Ceramics International, 40, 8 Part A (2014) 11883-11888, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 10. S. Filipović, N. Obradović, V. B. Pavlović, D., Kosanović, M. Mitrić, N. Mitrović, V. Pouchly, M. Kachlik, K. Maca, "Advantages of combined sintering compared to conventional sintering of mechanically activated magnesium titanate", Science of Sintering, 46, 3 (2014) 283-290, http://dx.doi.org/10.2298/SOS1403283F.
 11. N. Đorđević, N. Obradović, D. Kosanović, M. Mitrić, V.P. Pavlović, "Sintering of Cordierite in the Presence of MoO3 and Crystallization Analysis", Science of Sintering, 46 (2014) 307-313, http://dx.doi.org/10.2298/SOS1403307D.
 12. Z. Ristanović, A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, S. Đukić, D. Kosanović, A. Maričić, "The influence of mechanochemical activation and thermal treatment on magnetic properties of the BaTiO3-FexOy powder mixture", Science of Sintering 47, 1 (2015) 3–14, http://dx.doi.org/10.2298/SOS141121001R.
 13. A. Peleš, V.P., Pavlović, S. Filipović, N. Obradović, L. Mančić, J. Krstić, M. Mitrić, B. Vlahović, G. Rašić, D. Kosanović, V.B. Pavlović, "Structural Investigation of Mechanically Activated ZnO powder", Journal of Alloys and Compounds, 648 (2015) 971-979, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.06.247.
 14. N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, S. Marković, D. Kosanović, M. Mitrić, V. Pavlović, "Reaction kinetics of mechanically activated cordierite-based ceramics studied via DTA", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 124, 2 (2016) 667-673, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-015-5132-9.
 15. N. Obradović, S. Filipović, N. Đorđević, D. Kosanović, S. Marković, V. Pavlović, D. Olćan, A. Djordjević, M. Kachlik, K. Maca, K 2016, "Effects of mechanical activation and two-step sintering on the structure and electrical properties of cordierite-based ceramics", Ceramics International, 42, 12 (2016) 13909 13918, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.05.201.
 16. D. Kosanović, N. Obradović, V. P. Pavlović, S. Marković, A. Maričić, G. Rasić, B. Vlahović, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, "The influence of mechanical activation on the morphological changes of Fe/BaTiO3 powder", Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, 212 (2016) 89-95, http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2016.07.016.
 17. N. Obradović, S. Filipović, N. Đorđević, D. Kosanović, V. Pavlović, D. Olćan, A. Đorđević, M. Kachlik, K. Maca, "Microstructural and electrical properties of cordierite-based ceramics obtained after two-step sintering technique", Science of Sintering, 48, 2 (2016) 157-165. (https://doi.org/10.2298/SOS1602157O)
 18. J. Živojinović, V. P. Pavlović, D. Kosanović, S. Marković, J. Krstić, V. A. Blagojević, V. B. Pavlović, "The influence of mechanical activation on structural evolution of nanocrystalline SrTiO3 powders", Journal of Alloys and Compounds 695 (2017) 863–870, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.
 19. D. Kosanović, V. A. Blagojević, A. Maričić, S. Aleksić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, B. Vlahović, "Influence of mechanical activation on functional properties of barium hexaferrite ceramics", Ceramics International, 44, 6 (2018) 6666-6672, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.078
 20. D. A. Kosanović, V. A. Blagojević, N. J. Labus, N. B. Tadić, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, "Effect of chemical composition on microstructural properties and sintering kinetics of (Ba,Sr)TiO3 powders", Science of Sintering 50 (2018) 29–38, https://doi.org/10.2298/SOS1801029K.
 21. N. Obradović, V. Blagojević, S. Filipović, N. Đorđević, D. Kosanović, S. Marković, M. Kachlik, K. Maca, V. Pavlović, "Kinetics of thermally activated processes in cordierite-based ceramics", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, https://doi.org/10.1007/s10973-018-7924-1.
 22. A. Terzić, N. Obradović, D. Kosanović, J. Stojanović, A. Đorđević, L. Andrić, V. B. Pavlović, "Effects of mechanical-activation and TiO2 addition on the behavior of two-step sintered steatite ceramics", Ceramics International, 45, 3 (2019) 3013-3022, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.120.
 23. N. Obradović, W. G. Fahrenholtz, S. Filipović, D. Kosanović, A. Dapčević, A. Đorđević, I. Balać, V. B. Pavlović, "The effect of mechanical activation on synthesis and properties of MgAl2O4 ceramics", Ceramics International, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.095.
 24. V. P. Pavlović, J. D. Vujančević, P. Mašković, J. Ćirković, J. M. Papan, D. Kosanović, M. D. Dramićanin, P. B. Petrović, B. Vlahović, V. B. Pavlović, "Structure and enhanced antimicrobial activity of mechanically activated nano TiO2", Journal of the American Ceramic Society, 2019, https://doi.org/10.1111/jace.16668

Monografije

 • M.M. Ristić, A. Maričić, D. Kosanović, Kinetika i mehanizam reakcija u čvrstom stanju, ITN SANU, TF Čačak, Beograd, 2009, ISBN 978-86-80321-19-6.
 • M.M. Ristić, A. Maričić, S. Đukić, D Kosanović, Reakcije u čvrstom stanju (teorijski princip), ITN SANU, TF Čačak, Beograd, 2009, ISBN 978-86-80321-21-9.
 • M.M. Ristić, A. Maričić, D. Kosanović, Rekristalizacija i rast zrna, ITN SANU, TF Čačak, Beograd, 2009, ISBN 978-86-80321-20-2.

 

Učešće na konferencijama

 • Ninth Young Researchers' Conference MATERIALS SCIENCES AND ENGINEERING, December 20-22, 2010, Belgrade, Serbia – usmeno izlaganje
 • S. Filipović, N. Obradović, J. Krstić, D. Kosanović, M. Šćepanović, V. Pavlović, A. Maričić, M. M. Ristić, Structural characterization of mechanically activated MgO-TiO2 system, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, september 2011, Book of Abstracts, p.101, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/629
 • D. Kosanović, S. Filipović, N. Obradović, M. Mitrić, S. Marković, A. Maričić, V. Pavlović, M. M. Ristić, Mechanochemical synthesis of Ba0.8Sr0.2TiO3, YUCOMAT 2011 Conference, Herceg Novi, september 2011, Book of Abstract, p.134, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/630
 • N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V. Pavlović,"Influence of mechanochemical activation on sintering of cordierite ceramics with the presence of Bi2O3 as a functional additive", VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, 31. avgust – 3. september 2011
  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/628
 • S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically activated MgO-TiO2 system", Tenth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, Belgrade, 21-23 decembra 2011
 • D. Kosanović, S. Filipović, M. Mitrić, S. Marković, N. Obradović, A. Maričić, V. Pavlović, J. Živojinović, M. M. Ristić, "Mechanochemical synthesis Ba0.8Sr0.2TiO3", Tenth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, Belgrade, 21-23 decembra 2011, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/631
 • D. Kosanović, N. Obradović, M. Mitrić, V. Pavlović, M. M. Ristić, The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2 System, Advanced Ceramics and Application I - Serbian Ceramic Society, Belgrade May 10-11, 2012, Posters
  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/506
 • J. Živojinović, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, V. B. Pavlović, M. Mitrić, M. M. Ristić, Dilatometric Analysis of Mechanically Activated SrTiO3 Powder, Advanced Ceramics and Application II - Serbian Ceramic Society, Belgrade Sep 30-Oct 1, 2013, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/414
 • S. Filipović, N. Obradović, V. B. Pavlović, D. Kosanović, M. Mitrić, V. Paunović, V. Pouchly, M. Kachlik, K. Maca, Properties of Magnesium Titanate Ceramic Obtained by Two Stage Sintering,  Advanced Ceramics and Application III - Serbian Ceramic Society, Belgrade Sep 29-Oct 1, 2014, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/614, poster: http://dais.sanu.ac.rs/123456789/638.
 • N. Đorđević, N. Obradović, D. Kosanović, S. Marković, M. Mitrić, Influence of Mechanical Activation on the Constituents of the MgO-Al2O3-SiO2- MoO3 System, Advanced Ceramics and Application III - Serbian Ceramic Society, Belgrade Sep 29-Oct 1, 2014, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/613
 • N. Djordjević, N. Obradović, D. Kosanović, M. Mitrić, V. Pavlović, Sintering of Cordierite in the Presence of MoO3 and Crystallization Analysis, 16th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT 2014, Herceg Novi, Montenegro, September 1–15, 2014; Posters

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti