CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

 
Prof. dr Dragan P. Uskoković
Dr Dragan Uskokovic

email:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

Bibliografija

 

Biografija

Rođen je 3. aprila 1944. godine na Cetinju, gde je završio osnovnu školu (1958. godine) i gimnaziju (1962. godine). Tehnološko-metalurški fakultet završio je 1967. godine u Beogradu, magistrirao je 1971. godine, a 1974. godine odbranio doktorsku disertaciju «Proučavanje osnovnih procesa koji se dešavaju tokom sinterovanja kristalnih materijala”. Istraživački rad je započeo u Institutu za nuklearne nauke 1968. godine, a neposredno pre odbrane doktorske disertacije 1974. godine prešao je u Institut tehničkih nauka SANU. Izabran je u svim naučnim i nastavnim zvanjima. Dužnost direktora Instituta obavljao je od 2001. do 2011. godine.

Dugogodišnji je član Međunarodnog Instituta za nauku o sinterovanju, gde je sada generalni sekretar. Bio je sekretar i koeditor, a sada je regionalni editor međunarodnog časopisa “ Science of Sintering”. Bio je koordinator naših programa sa Evropskom Unijom, kao i član programskog komiteta mnogih međunarodnih konferencija i časopisa ( Mat . Sci . Forum, Key Engineering Materials , Advances in Applied Ceramics-Structural, Functional and Bioceramics, J. Bionanoscience, The Open Biomedical Engineering Journal i Poroshkovaya Metallurgiya ). Recenzirao je za niz međunarodnih časopisa. Predsednik je Društva za istraživanje materijala, koje je do sada održalo četrnaest konferencija u Herceg Novom, od 1995. do 2012, čiji su zbornici odabranih radova štampani na engleskom jeziku kod Trans Tech Publications u Cirihu u ediciji Materials Science Forum i časopisima Materials and Manufacturing Processes, Surface Engineering i Acta Physica Polonica.

Do sada je publikovao jednu monografiju međunarodne reputacije, koeditor je dve knjige koje je izdao Plenum Press, “Sintering '85” i “SCIENCE OF SINTERING: New Directions for Materials Processing and Microstructural Control”, i osam knjiga koje je izdao Trans Tech Publications. Publikovao je više od 240 radova u međunarodnoj periodici od kojih su mnogi štampani u visokorangiranim časopisima, održao je više od 100 predavanja po celom svetu i od toga više od 50 plenarnih predavanja na različitim međunarodnim konferencijama ili vodećim istraživačkim centrima u svetu. Članak “The Kinetics of Contact Formation During Sintering by Diffussion Mechanisms” sa H.E. Exner-om, uključen je u knjigu Sintering Key Papers (Elsevier, 1990), koja sadrži 50 radova koji su posebno uticali na razvoj ove discipline. Autor je mnogobrojnih radova štampanih u zemlji. Rukovodio je do sada sa dvadesetak naučno-istraživačkih projekata iz osnovnih i tehničko-tehnoloških istraživanja, a takođe i niz međunarodnih projekata sa vodećim naučno-istraživačkim organizacijama u svetu ( Max - Planck Institut , Stuttgart , Germany , Kyoto University , Kyoto , Japan , National Institute of Standards and Technology , Gaithersburg , USA, Korejskim institutom za nauku i tehnologiju iz Seula, kao ii sa mnogim Akademijinim institutima iz bivšeg SSSR-a i Rusije i Ukrajine). Pod njegovim rukovodstvom urađeno je dvadesetak magistarskih radova i isto toliko doktorskih disertacija. Koautor je monografije Aktivirano sinterovanje (G.V. Samsonov, M.M. Ristić), koja je citirana više od 100 puta u drugim monografijama i ne- ISI publikacijama. Prema Scopusu njegovi članci, publikovani u ISI publikacijama, citirani su preko 2600 puta (h-indeks = 27), a prema servisu Google Scholar oko 3600 puta (h-indeks = 31, G-indeks =60 (podaci su iz januara 2015. godine).

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti