CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

 
Prof. dr Dragan P. Uskoković
Dr Dragan Uskokovic

email: dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

Bibliografija

 

Pozicije

2009 - Sekretar Odeljenja za tehnologiju i nauku o materijalima Akademije inženjerskih nauka Srbije

2002 - Generalni sekretar Međunarodnog Instituta za nauku o sinterovanju

2001 - Direktor Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

1997- Predsednik Društva za istraživanje materijala (MRS Serbia)

1994-1998 Predsednik Upravnog odbora Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

1987 Profesor Univerziteta u Beogradu

1986 Naučni savetnik

1982 Rukovodilac Odeljenja za nove materijale i procesiranje

1980 Viši naučni saradnik

1976 Naučni saradnik

1974 Asistent na predmetu Fizička hemija čvrstog stanja

1968-1974 Istraživač u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti