CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

dr Filip Radovanović, dipl. inž. tehnol.
 

email:filip@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

 

Rođen je 14. aprila 1954. godine u Beogradu. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1978. godine na odseku za hemijsko inženjerstvo, a magistrirao 1981. godine na istom fakultetu sa temom Analiza karakteristika dvojne membranske separacije. Doktorske studije je upisao 1985. godine na Univerzitetu Sinsinati, SAD gde je odbranio doktorsku tezu 1990. godine (naslov teze: Asymmetric structure formation during membrane preparation by immersion precipitation). U zvanje naučnog saradnika izabran je 2012. godine.

Zaposlen je u Institutu od 2016. godine. Pre toga je radio kao istraživač i konsultant od 1980. do 1985. godine u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. Od 1990. do 1999. godine radio je u Centralnoj istraživačkoj laboratoriji firme 3M u St. Paul, MN u SAD, a od 1999. do 2009 godine u Evropskoj istraživačkoj laboratoriji firme 3M u Nemackoj. U ovom periodu učestvovao je u razvoju i komercijalizaciji mikroporoznog laminata za hirurške mantile koji su se koristili kao barijera protiv virusa i drugih patogenih organizama, izumeo je i razvio novi proces za proizvodnju membrana kao separatora za litijumske baterije sa poboljšanim sigurnosnim karakteristikama, a takodje je razvio novi proces za proizvodnju filtracionih materijala za adsorpciju štetnih izduvnih gasova, na čijoj osnovi je komercijalizovano nekoliko proizvoda za potrebe jedne of vodećih svetskih firmi za proizvodnju putničkih vozila. Naveden je kao pronalazač na 11 međunarodnih patenata. Od 2010. do 2012. godine radio je na Tehničkom Univezitetu u Beču, Austrija gde je izumeo i razvio novi proces za proizvodnju asimetričnih proton-provodnih membrana koji je patentiran 2012. godine u Austriji. Od 2012. do 2016. godine radio je kao naučni saradnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, gde je izumeo novi proces za proizvodnju asimetričnih membranskih adsorbera za koji je podnet zahtev za patentnu zaštitu kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Oblasti istrazivanja i interesovanja: razvoj, scale-up i proizvodnja membrana procesom termički-indukovane fazne separacije i ostali procesi formiranja membrana; separatori za litijumske jonske baterije; fluorojonomer i proton-provodne membrane; mikroporozni filmovi za zaštitnu odeću; funkcionalne membrane; membranske separacije za prečišćavanje voda; ostali membranski procesi (pervaporacija, gasna separacija); lepkovi osetljivi na pritisak; filteri za prečišćavanje vazduha u automobilskim kabinama.

Član je organizacija European Membrane Society i Srpsko Hemijsko Drustvo.

Recenzent je sledećih međunarodnih časopisa: Journal of Membrane Science (1994-2005) i Journal of Environmental Chemical Engineering.

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti