CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

Jelena Vujančević, dipl. ing. tehnol.
 

email: jelena.vujancevic@itn.sanu.ac.rs

orcid-logo

opus4-logo

Nasi u WoS

 

Rođena 09.12.1985. godine. Diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, na katedri Neorganska hemijska tehnologija. Tema diplomskog rada bila je "Adsorpcija anjonskih boja iz vodenih rastvora na funkcionalizovanim kiselinski aktiviranim sepiolitima". Doktorske studije upisala je 2013. godine na matičnom fakultetu na katedri Inženjerstvo materijala.

U Institutu tehničkih nauka SANU zaposlena je od aprila 2014. godine kao istraživač pripravnik.

 

Objavljeni radovi

Labus, N., Mentus, S., Rakic, S., Djuric, Z.Z., Vujancevic, J., Nikolic, M.V. 2015, "Reheating of zinc-titanate sintered specimens", Science of Sintering, vol. 47, no. 1, pp. 71–81 (http://dx.doi.org/10.2298/SOS1501071L).

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti