CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Lidija T. Mančić
Lidija Mancic

email: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 

Rođena je 1968.godine u Zaječaru. Završila je Tehnički fakultet u Boru 1992. godine, gde je i magistrirala 1996. sa temom Sinteza i karakterizacija superprovodnog Bi1,8Pb0,2Ca2Cu3O10 oksida. Doktorirala je 2004. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu sa tezom Dirigovana sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova s gledišta razvoja materijala zadatih svojstava. Izabrana je u zvanje naučnog saradnika u Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu 2004. godine. Od 2006 godine, u okviru svog postdoktorskog usavršavanja više puta je boravila na Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro, gde je radila na sintezi 1D nanomaterijala. Koordinator je naucnih istrazivanja definisanih ugovorom o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke izmedju Faculdades Catolicas (Brazil) i Instituta tehnickih nauka SANU. U zvanje višeg naučnog saradnika izabrana je 2009. godine. U zvanje naučnog savetnika izabrana je 2014.

Oblasti interesovanja: sinteza i karkaterizacija nanostrukturnih funkcionalnih materijala dobijenih reakcijama u aerosolu, hidrotermalnom sintezom i procesima interkalacije i eksfolijacije materijala.

Član je Komisije za nanotehnologije Instituta za standardizaciju Srbije.

Lidija Mančić je recenzent časopisa Materials Research Bulletin, Journal of European Ceramic Society, Journal of Materials Processing Technology, Material Chemistry and Physics, Journal of Electroceramics Physica C, Journal of Nanoparticle Research, International Journal of Material Research, Journal of Alloys and Compounds i Hemijska industrija.

Zaposlena je u Institutu tehničkih nauka SANU od 1996. godine.

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti