CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Ljiljana M .Gajić-Krstajić

 

email: ljiljana.gajic-krstajic@itn.sanu.ac.rs

tel. (381-11) 3303-688

 

Biografija

Rođena je 4. oktobra 1952.godine u Beogradu. Završila je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1978. god. Magistrirala je 1988. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu sa temom «Elektrohemijsko ponašanje aluminijuma u vodenim rastvorima hlorida». Doktorirala je 1997. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom «Elektrohemijsko izdvajanje kiseonika na binarnim oksidima nikla i gvožđa u alkalnim rastvorima». Izabrana je u zvanje naučnog saradnika 1998. godine u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. Izabrana je u zvanje višeg naučnog saradnika 2004. godine u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. U zvanje naučnog savetnika izabrana je 2012. godine.

Oblasti istraživanja: kinetika i mehanizmi elektrohemijskih reakcija izdvajanja vodonika, elektrohemijska reakcija redukcije i oksidacije polisaharida (pre svega redukcija glukoze).

Nagrada grada Beograda za oblast nauke-pronalazaštva za 2004. godine, 17. april 2005. godine, dr Ljiljana Gajić-Krstajić, mr Nataša Trišović, prof. dr Nedeljko Krstajić, dr Tomislav Trišović.

Zaposlena je u Institutu od 1981. godine.

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti