CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar
milica sevkusic

e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs
phone: +381 11 2636 994, lok. 103

 

Rođena je u Beogradu 23. septembra 1972. godine. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 1998.


Od aprila 2007. godine radi kao bibliotekar u Institutu tehničkih nauka SANU. Od 2012. godine predsednik je Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije. U novembru 2014. godine, od strane međunarodnog konzorcijuma EIFL imenovana je za nacionalnog koordinatora za otvoreni pristup.

U decembru 2014. stekla je stručno zvanje višeg diplomiranog bibliotekara.

 

Publikacije

Ševkušić, M. & Uskoković, D. 2009, "Analiza aktivnosti u oblasti nanonauka i nanotehnologija u Srbiji na osnovu bibliometrijskih pokazatelja" (State of the art in nanoscience and nanotechnology in Serbia: A preliminary bibliometric analysis), Tehnika - Novi materijali, vol. 18, no. 5, pp. 1-16. (PDF)

Uskoković, V., Ševkušić, M. & Uskoković, D.P. 2010, "Strategies for the Scientific Progress of the Developing Countries in the New Millenium: The case of Serbia in comparison with Slovenia and South Korea", Science, Technology & Innovation Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 33-62.

Ševkušić, M. 2013, "Partnerski program Gugl knjige kao platforma otvorenog pristupa u naučnim bibliotekama“, Otvoren pristup znanju u bibliotekama : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 26. oktobar 2012, Beograd : Bibliotekarsko društvo Srbije, ISBN 978-86-87177-09-3. (pre-print, pdf)

Popović, A., Ševkušić, M., Stakić, Đ., 2016, "Biblioteke i Vikipedija zajedno na vebu: slobodno znanje za sve, u: Digitalna Humanistika: tematski zbornik U dve knjige. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 151–161. (PDF)

Milenković-Vuković, B., Ševkušić, M., 2016, „Biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova: zakonodavni okvir i praksa“ (Libraries of Research Institutes and Organizations: Legislative Framework and Practice), Čitalište 29 (novembar 2016) 18-29. (PDF)


Konferencije

Partnerski program Gugl knjige kao platforma otvorenog pristupa u naučnim bibliotekama, XI Međunarodna konferencija „Otvoren pristup znanju u bibliotekama“ u organizaciji Bibliotekarskog društva Srbije, Narodna biblioteka Srbije, 26. oktobar 2012. (prezentacija, pdf)

Otvoreni pristup, Creative Commons licence i softver otvorenog koda u Institutu tehničkih nauka SANU, izlaganje na konferenciji Edu Wiki 2014, Dom omladine, Beograd, 24. mart 2014. (prezentacija, pdf)

Biblioteke i Vikipedija zajedno na vebu: slobodno znanje za sve (Aleksandra Popović, Milica Ševkušić, Đorđe Stakić), usmeno izlaganje na konferenciji Digitalna humanistika, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 26. Septembar 2015.

Ševkušić, M., Janković, Z. 2015, "Ka održivom modelu naučnih biblioteka...u Srbiji", na konferenciji Library Services Tailored for the 21st century customers: the use of ICT in libraries, Belgrade City Library, December 10-11, 2015. (pre-print)

 

Tribine, predavanja, radionice

A. ResearcherID.com – društvena mreža na Internetu namenjena naučnicima; B. Bibliografski alati, predavanje na tribini „Bibliotekari u susret istraživačima: novine na polju naučnih informacija u Srbiji“, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, 9. april 2009. (organizatori: Biblioteka Instituta za nuklearne nauke „Vinča” i Savet korisnika Biblioteke) PPT 3.5 MB; WMA 11.3 MB; galerija fotografija

Zotero i Researcher ID, radionica održana u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 29. januara 2010. (organizator: Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije)

Partnerski program Gugl knjige, predavanje održano u Matematičkom institutu SANU, u organizaciji Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije, 8. april 2013.

Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja, predavanje održano u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u organizaciji Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije, 26. septembar 2013. (prezentacija, pdf)

Prezentacija digitalnog repozitorija Instituta tehničkih nauka SANU, Srpska akademija nauka i umetnosti, 15. novembar 2013. (prezentacija, pdf)

Tip sadržaja i tip licence, izlaganje na tribini „Creative Commons – kreativnost i društvo znanja, Beograd, Galerija Petra Dobrovića, 25. jun 2014; Muzej nauke i tehnike, 2. oktobar 2014. (prezentacija, pdf)

Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci,
predavanje
:
21. oktobar 2014, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“;
7. maj 2015, Institut za filozofiju i društvenu teoriju;

radionica:
12. novembar i 2. decembar 2014, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković";
15, 16. i 20. april 2015, Klinički centar Srbije, Centar za naučnoistraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost i ljudske resurse;
29. januar 2016, Institut za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (u okviru Treće škole imunohistohemije u okviru MedSAP Research Network programa);
20. decembar 2016, Srpsko lekarsko društvo..

Tip sadržaja i tip licence, izlaganje na tribini „Creative Commons – kreativnost i društvo znanja, Beograd, Narodna biblioteka, 5. novembar 2014.

Digitalni repozitorijum Instituta tehničkih nauka SANU, izlaganje na tribini  Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 15.  Decembar 2014.

Jedinstvena identifikacija autora: ResearcherID, Scopus Author ID, ORCID, predavanje: 21. maj 2015, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kako povećati vidljivost istraživača i rezultata njihovih istraživanja?, predavanje: 2. jun 2015, Instituta za nuklearne nauke „Vinča”; 12. oktobar 2015, Narodna biblioteka Srbije, u okviru Elsevier radionice za istraživače.

Integracija sadržaja u okviru Viki-projekata, predavanje u okviru projekta Viki-bibliotekar, 6. oktobar 2015, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd.

KoBSON-ova radionica za izdavače naučnih časopisa, predavanje u okviru Elsevier radionice za izdavače, 13. oktobar 2015, Narodna biblioteka Srbije.

Profil istraživača, predavanje u okviru edukacije stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 26–28. oktobar 2015, Narodna biblioteka Srbije.

Različiti tipovi sadržaja i njihova vidljivost u institucionalnim repozitorijumima, predavanje u okviru obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, 7. mart 2016.

Altmetrija i Altmetric, predavanje u Narodnoj biblioteci Srbije, 22. mart 2016.

Researcher Profile, presentation within the KoBSON education programme for PhD students, October 25-27, 2015, National Library of Serbia.

Institucionalni repozitorijumi u Srbiji – primer dobre prakse, Otvorena nauka u H2020, Fililoški fakultet Univerziteta u Beogradu, 8. novembar 2016. (PDF)

Regulisanje autorskih prava – za naučnike, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 9. decembar 2016; Institut za kukuruz, Zemun, 8. februar 2017. (prezentacija)

Predatorski izdavači i slične pojave, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 9. decembar 2016; Institut za kukuruz, Zemun, 8. februar 2017. (prezentacija)

Naučno izdavaštvo iz perspektive autora, recenzenata u urednika, Tribina Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), 9. mart. 2017. (PDF)

Profil instraživača, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, beograd, 24. mart 2017. (PDF)

Challenges in research ethics, Re@WBC ERASMUS + Project, Training for trainers, April 5–7, 2017, University of Belgrade (PDF)

 

Projekti

Revisiting open access journal policies and practices in Serbia, realizuje KoBSON uz podršku eIFL-a (koordinator projekta)


Tekstovi na blogovima

Open access in Serbia, eIFL, mart 2016.

Lessons from Belgrade on altmetrics and Serbian research, Altmetric Blog, april 2016.

Ambassador of the Month – June 2016 – Zorica Jankovic & Milica Sevkusic, Altmetric Blog, jun 2016.

How to support OA journal editors and publishers, eIFL, avgust 2016.

 

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti