CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

dr Miloš D. Milović, dipl.fiz. hem. - master

 

email: milos.milovic@itn.sanu.ac.rs

tel. 011/2651-067

Scopus-logo

ORCID-logo

DAIS

.

Miloš D. Milović rođen je 1987. godine u Prištini. Gimnaziju je završio u Raškoj. Godine 2006. u Beogradu upisuje Fakultet za fizičku hemiju. Master rad Kreiranje neuronske mreže u cilju procene sadržaja gvožđa u mozgu pacijenata obolelih od amiotrofične lateralne skleroze odbranio je 2011. godine. Iste godine upisuje doktorske studije na svom matičnom fakultetu. U Institutu tehničkih nauka SANU zaposlen je od 2011. Doktorsku tezu pod naslovom Sinteza, strukturna i elektrohemijska svojstva LiFePO4 i Li2FeSiO4 kao katodnih materijala za litijum-jonske baterije odbranio je 2016. godine.

Oblasti interesovanja: katodni materijali, litijum jonske baterije, nanočestice, sinteza nanomaterijala, karakterizacija nanomaterijala, veštačke neuronske mreže.

Publikacije

M. Milović, D. Jugović, N. Cvjetićanin, D. Uskoković, A.S. Milošević, Z.S., Popović, F.R. Vukajlović, Crystal structure analysis and first principle investigation of F doping in LiFePO4, Journal of Power Sources 241 (2013) 70–79, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109

D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, M. Vukomanović, D. Suvorov, D. Uskoković, "Properties of quenched LiFePO4/C powder obtained via cellulose matrix-assisted method", Powder Technology 246 (2013) 539-544, http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2013.06.021.

D. Jugović, M. Milović, V. N. Ivanovski, M. Avdeev, R. Dominko, B. Jokić, D. Uskoković, "Structural study of monoclinic Li2FeSiO4 by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy", Journal of Power Sources 265 (2014) 75-80, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.04.12

M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, R. Dominko, I. Stojković-Simatović, B. Jokić, D. Uskoković, "The use of methylcellulose for the synthesis of Li2FeSiO4/C composites", Cellulose, 23, 1 (2016) 239-246, http://dx.doi.org/10.1007/s10570-015-0806-9.

M. D. Milović, D.D. Vasić Anićijević, D. Jugović, V. J. Anićijević, L. Veselinović, M. Mitrić, D. Uskoković, "On the presence of antisite defect in monoclinic Li2FeSiO4 – A combined X-Ray diffraction and DFT study", Solid State Sciences 87 (2018) 81–86, https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2018.11.008.

D. Jugović, M. Milović, M. Popović, V. Kusigerski, S. Škapin, Z. Rakočević, M. Mitrić, "Effects of fluorination on the structure, magnetic and electrochemical properties of the P2-type NaxCoO2 powder", Journal of Alloys and Compounds, 774 (2019) 30–37, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.09.372.

D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, V. N. Ivanovski, S. D. Škapin, B. Dojčinović, D. Uskoković, "Structural and electrochemical properties of the Li2FeP2O7/C composite prepared using soluble methylcellulose", Journal of Alloys and Compounds 786 (2019) 912–919, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.01.392.

 

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti