CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Olivera B . Milošević

Dr Olivera Milosevic

email: olivera.milosevic@itn.sanu.ac.rs

  • Biografija

Bibliografija

 

Rođena je 13. avgusta 1955.god. u Beogradu. Završila je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu 1982. godine. Magistrirala je 1986.godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu sa temom Promena kristalnih faza i rast zrna tokom završnih stadijuma sinterovanja cink oksidnih varistora. Doktorirala je 1993.godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom Razvoj mikrostrukture i kristalnih faza tokom sinterovanja višefaznih materijala i njihov uticaj na formiranje nelinearnih strujno-naponskih karakteristika. U zvanje višeg naučnog saradnika izabrana je 1995. god u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. U zvanje naučnog savetnika izabrana je 1999. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu.

Oblasti interesovanja: sinteza nanofaznih materijala reakcijama u aerosolu, luminescentni materijali na bazi oksida retkih zemalja, nukleacija, rast i agregacija čestica, novi postupci dobijanja jednodimenzionalnih i trodimenzionalnih funkcionalnih nanomaterijala. .

Objavila je preko 200 radova u renomiranim naučnim časopisima. Oni su citirani preko 600 puta. Održala je veliki broj plenarnih predavanja na univerzitetima u Japanu (Hirošima, Kobe, Nagoja, Osaka), Kini (Peking), Sloveniji (Institut „Jozef Štefan“). Zahvaljujući stipendijama Japanske agencije za nauku i tehnologiju i Japanskog društva za promociju nauke radila je u centru za finu keramiju u Nagoji (1999) i na Univerzitetu u Osaki (2011/2012). Bila je gostujući profesor na Univerzitetu „Karlos III“ u Madridu, na Odeljenju za nauku i inženjerstvo materijala 2001, 2002, 2003, 2005/2006. i 2006/2007. godine. Upravni odbor Univerziteta „Karlos III“ u Madridu imenovao ju je nosiocem katedre izvrsnosti na period od šest meseci u školskoj 2011/2012. godini.

Učestvovala je u brojnim domaćim i međunarodnim programima i projektima, a naročito uspešnu saradnju ostvaruje sa naučnim institucijama u Španiji, Japanu, Nemačkoj i Brazilu.

Recenzent je časopisa: Journal of Materials Chemistry, CrystEngComm, New Journal of Chemistry, Electrochimica Acta, Journal of Aerosol Science, Materials Letters, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Optical Materials, Advanced Powder Technology, Chemical Engineering Journal, Metals and Materials International, Applied Physics A, Aerosol Science & Technology, Journal of Materials Research, Current Nanoscience, Physica Scripta, Journal of the Electrochemical Society, Journal of nanoscience and nanotechnologies, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Physica C, Journal of Chemical Engineering of Japan, Journal of the Electrochemical Society, Ceramic Transactions, Materials Science Forum, Journal Mater.Process.Technology, Advanced Materials Processing Conference, Journal of the Serbian Chemical Society, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly.

Predsednik je Generalne skupštine Srpskog hemijskog društva. Redovni je član Inženjerske akademije Srbije, Međunarodnog instituta za nauku o sinterovanju. Član je Evropskog društva za mikroskopiju, Američkog hemijskog društva, Srpskog hemijskog društva, Srpskog kristalografskog društva i Sruštva za istraživanje materijala Srbije.

Zaposlena je u Institutu od 1983.godine.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU