CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Pavle Đorđević, master inž. polj.
 

 

email: pavle.djordjevic@itn.sanu.ac.rs

 

Rođen je 15. maja 1991. godine. Osnovne i master studije je završio na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Voćartvo i vinogradarstvo. Doktorske studije je upisao 2015. godine na matičnom fakultetu i smeru. 

Zaposlen je u institutu od decembra 2018. godine kao istraživač pripravnik

 

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti