CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

Projekti: tehnoloŠki razvoj

 

Projekat TR32019: „Merenja u konceptu “pametne” distributivne mreže“
Rukovodilac projekta dr Zoran Mitrović, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
Vladimir Vujičić
3/T1
RP
2.
10/T4
NSR

 

Projekat TR37001: „Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu“

Rukovodilac projekta dr Mile Bugarin, viši naučni saradnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
2/A1
NSV
2.
2/A3
NSV

 

Projekat TR36035: «Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja nasenja i klimatske promene – međusobni uticaji»
Rukovodilac projekta dr Mila Pucar, naučni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
Zoran Nikolić    
12/T4
NSR

 

PROJEKAT TR35003: „Istraživanje i razvoj ambijentno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika“

Rukovodilac projekta prof. dr Veljko Potkonjak, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
7/T2
ISR

 

 


 
 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti