CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

Projekti: Integralna i interdisciplinarna istraŽivanja

 

Projekat III45004: „Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi“

Rukovodilac projekta prof. dr Dragoljub Uskoković, naučni savetnik u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti 

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
12/A1
NSV
2.
12/A1
NSV
3.
12/A2
VNS
4.
12/A2
VNS
5.
12/A1
VNS
6.
12/A3
ISR
7.
12/A6
ISR
8.
12/A4
ISR
9.
12/A4
ISR
10.
12/A4
ISR
11.
12/A4
ISR
12.
12/A4
ISR

 

Projekat III45020: „Materijali redukovane dimenzionalnosti za efikasnu apsorpciju svetlosti i konverziju energije“

Rukovodilac projekta dr Jovan Nedeljković, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke Vinča 

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
2/A1
NSV
2.
2/A1
NSV
4.
6/A4
ISR

 

Projekat III45005: „Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijali“

Rukovodilac projekta dr Zlatko Rakočević, naučni savetnik u Institutu nuklearnih nauka Vinča

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
12/A4
NSV

 

Projekat III45001: „Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“

Rukovodilac projekta dr Dušan Jovanović, naučni savetnik u IHTM - Centru za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Beograd

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
12/A2
NSV

 

Projekat III44008: „Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece“

Rukovodilac projekta prof. dr Branislav Borovac, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
5/T2
ISR
2.
12/T4
ISR

 

Projekat III45007: „0–3D Nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje“

Rukovodilac projekta dr Goran Branković, naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja 

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
Pantelija Nikolić
0/A4
NSV
2.
12/A4
ISR

 

Projekat III45014: „Materijali i procesi u litijumskim baterijama i gorivim ćelijama“

Rukovodilac projekta prof. dr Slavko Mentus, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerzitetu u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
Pantelija Nikolić
0/A4
NSV

 


 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti