CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Projekti Članova SANU koji se finansiraju preko Fonda SANU

 

  1. Projekat F131: Teorijska i eksperimentalna istraživanja metalnih konstrukcija i njihov uticaj na savremeno projektovanje i izvođenje
    Rukovodilac projekta akademik Nikola Hajdin

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti