CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

Dr Vedrana M. Marinović

 

e-mail: vedrana.marinovic@itn.sanu.ac.rs
tel. 3303-688

  • Biografija

Najznačajniji rezultati:

 

 

Rođena je 22. decembra 1951. godine u Splitu. Završila je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1975.g. Magistrirala je 1990.god. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom «Ispitivanje mogućnosti uklanjanja nitromata iz otpadnih voda dinamičkom adsorpcijom». Doktorirala je 1994. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom «Elektrohemijsko taloženje mesinga iz pirofosfatno-oksalatnih rastvora». Izabrana je u zvanje višeg naučnog saradnika 2000. god. u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu.

Oblasti interesovanja: elektrohemijsko taloženje metala, legura i kompozitnih materijala; kinetika izdvajanja vodonika i kiseonika, prečišćavanje otpadnih voda.

Zaposlena je u Institutu od 1991. godine. Pre toga je radila u “Prvoj Iskri”- Barič, od 1976-1990.g. na projektovanju postrojenja procesne industrije kao vodeći inženjer. Stručni ispit za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju investicionih objekata je položila 1985.g., a 2005.g. dobila je licencu odgovornog projektanta (licenca br. 371 B15505). Od 1990-1991.g. radila je u Institutu za nuklearne i druge mineralne sirovine. 2002. godine radila je u firmi SimiTec LLC u Klivlendu, USA. Autor je velikog broja glavnih tehnoloških projekata, tehničkih rešenja i studija. Učestvovala na projektima osnovnih istraživanja i rukovodila temama u okviru dva projekata tehnološkog razvoja.

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti