CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

zaposleni

 

Spisak saradnika 10. novembar 2019. godine

ISTRAŽIVAČI SA PUNIM RADNIM VREMENOM

 Naučni savetnici

 Viši naučni saradnici

 Naučni saradnici

Istraživači saradnici

Istraživači pripravnici

STRUČNE SLUŽBE INSTITUTA

Sekretarijat

•  Aleksandra Stojičić, dipl.inž.arh., sekretar Instituta

Računovodstvo
•  Mila Andonov, rukovodilac
•  Radmila Karanović, knjigovođa-blagajnik

 

Biblioteka

•  Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar

 

Stalni saradnici Instituta

• prof. dr Dragan Uskoković
• prof. dr Vladimir Pavlović
• prof. dr Vojislav Mitić
• dr Vladimir Blagojević, dipl. fiz. hem.

 

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti