Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Aleksandra Stojičić, dipl.inž.arh.
Aleksandra Stojicic
email: its@itn.sanu.ac.rs


Rođena je 22. marta 1964. godine u Beogradu. Završila je Arhitektonski fakultet u Beogradu 1988. godine i 1991. položila državni stručni ispit.

Radi kao sekretar Instituta, sekretar Konferencija mladih istraživača, kao i tehnički urednik publikacija vezanih za ove skupove.

Zaposlena je u Institutu od 2002 .godine.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU