Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka
 

 

Zotero

Zotero je nekomercijalni softver otvorenog koda koji omogućava sakupljanje, organizovanje i čuvanje bibliografskih podataka i kompletnih dokumenata u elektronskom obliku, odnosno formiranje lične elektronske biblioteke koja se može čuvati na personalnom računaru, ali i na udaljenom serveru. Zahvaljujući tome, korisnik takvu digitalnu biblioteku može koristiti sa različitih računara, a može je, ako to želi, i delimično ili u potpunosti staviti na uvid drugim korisnicima. Za razliku od baza podataka koje se mogu izraditi u programima kao što su Excel ili Access, Zotero poseduje i dodatke koji omogućavaju automatizovano formatiranje pojedinačnih referenci ili čitavih bibliografija i njihovo inkorporiranje u tekst naučnog rada.


Zotero omogućava

  • direktno preuzimanje bibliografskih podataka iz on-line bibliografskih baza podataka, kao i direktno preuzimanje metapodataka o web stranicama. Omogućava i razmenu podataka između korisnika
  • povezivanje zapisa sa sadržajima na internetu ili dokumentima sačuvanim na lokalnom računaru (PDF, različiti formati slika, itd.)
  • preuzimanje podataka iz drugih programa ili on-line servisa putem posredničkih formata, kao i prebacivanje podataka u druge programe ili on-line servise putem posredničkih formata (BibTex, RDF, MODS, RIS itd.)
  • ručno dodavanje bibliografskih jedinica
  • organizovanje bibliografskih jedinica (kolekcije),
  • pretraživanje baze (uključujući i postavljanje složenih upita),
  • dodavanje ključnih reči bibliografskim jedinicama iz baze i
  • brzu i jednostavnu izradu bibliografije u skladu sa određenim stilom citiranja.

Poseban plug-in omogućava integraciju baze podataka sa tekst procesorom, odnosno direktno ubacivanje referenci u tekst.

Zahvaljujući online sinhronizaciji, Zotero omogućava da svojoj bazi podataka pristupate sa različitih računara.

 

Uputstvo (na srpskom jeziku): http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/zotero

Instalacija: http://www.zotero.org/
Podrška: http://www.zotero.org/support/
Video demonstracije različitih funkcija: http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU