Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

 
Prof. dr Dragan P. Uskoković
Dr Dragan Uskokovic

email:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

Bibliografija

 

Biografija

Rođen je 3. aprila 1944. godine na Cetinju, gde je završio osnovnu školu (1958. godine) i gimnaziju (1962. godine). Tehnološko-metalurški fakultet završio je 1967. godine u Beogradu, magistrirao je 1971. godine, a 1974. godine odbranio doktorsku disertaciju «Proučavanje osnovnih procesa koji se dešavaju tokom sinterovanja kristalnih materijala”. Istraživački rad je započeo u Institutu za nuklearne nauke 1968. godine, a neposredno pre odbrane doktorske disertacije 1974. godine prešao je u Institut tehničkih nauka SANU. Izabran je u svim naučnim i nastavnim zvanjima. Dužnost direktora Instituta obavljao je od 2001. do 2011. godine.

Dugogodišnji je član Međunarodnog Instituta za nauku o sinterovanju, gde je sada Predsednik instituta. Bio je koordinator naših programa sa Evropskom Unijom, kao i član programskog komiteta mnogih međunarodnih konferencija i časopisa.

Osnivač je i predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije, koje je do sada održalo devetnaest YUCOMAT konferencija u Herceg Novom, od 1995. do 2017, čiji su zbornici odabranih radova štampani na engleskom jeziku najpre kod Trans Tech Publications Ltd, Zurich, u ediciji Materials Science Forum, a potom i  u časopisima Materials and Manufacturing Processes, Surface Engineering, Acta Physica Polonica i International Journal of Modern Physics B.

Do sada je publikovao jednu monografiju međunarodne reputacije, koeditor je dve knjige koje je izdao Plenum Press, Sintering '85 i Science of Sintering: New Directions for Materials Processing and Microstructural Control, i osam knjiga koje je izdao Trans Tech Publications. Nedavno je izašla iz štampe knjiga Nanotechnologies and Preventive and Regenerative Medicine u saradnji sa Dr.Vuk Uskokovićem, Elsevier 2017.

Prema Scopusu, publikovao je 240 radova od kojih su mnogi štampani u visokorangiranim časopisima, održao je više od 100 predavanja po celom svetu i od toga više od 50 plenarnih predavanja na različitim međunarodnim konferencijama ili vodećim istraživačkim centrima u svetu. Autor je mnogobrojnih radova štampanih u zemlji.

Rukovodio je do sada sa dvadesetak naučno-istraživačkih projekata iz osnovnih i tehničko-tehnoloških istraživanja, a takođe i niz međunarodnih projekata sa vodećim naučno-istraživačkim organizacijama u svetu (Max-Planck Institut, Stuttgart, Germany, Kyoto University, Kyoto, Japan, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, Korejskim institutom za nauku i tehnologiju iz Seula, kao i sa mnogim Akademijinim institutima iz bivšeg SSSR-a i Rusije i Ukrajine).

Dobitnik je Nagrade grada Beograda za 2007. godinu (sa nenadom Ignjatovićem) za prirodne i tehničke nauke za monografiju Calcium Phosphate Ceramics - Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials: from synthesis to applications : (1999-2007).

Dobitnik je nagrade Društva za istraživanje materijala Ukrajine koja nosi ime G.V.Samsonov, za izuzetan doprinos nauci o materijalima za 2012 godinu. Koautor je monografije Aktivirano sinterovanje (G.V. Samsonov, M.M. Ristić), koja je godinama smatrana osnovnim polazištem rada u ovoj oblasti. Pod njegovim rukovodstvom urađeno je dvadesetak magistarskih radova i isto toliko doktorskih disertacija.

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU