Sastanak predstavnika ITN SANU i Narodnog muzeja Srbije

U utorak 28. maja 2024. godine u Institutu tehničkih nauka održan je sastanak predstavnika Instituta i delegacije Narodnog muzeja Srbije, u okviru Sporazuma o saradnji ove dve institucije, potpisanog decembra prošle godine. Kao predstavnici ITN SANU, sastanku su prisustvovali dr Miloš Tomić, direktor, dr Lidija Mančić, zamenica direktora, i dr Smilja Marković, naučna savetnica, dok su u delegaciji Narodnog muzeja Srbije bile muzejske savetnice dr Emina Zečević i dr Vera Krstić,kustoskinja Milica Cicmil, i više konzervatorke Vesna Rogić, Kristina Horjaki Milica Marić Stojanović.

Na sastanku su predstavljene mogućnosti ITN SANU u oblasti spektroskopskih i termičkih metoda analize artefakata. Poseban akcenat je stavljen na metode otkrivanja prisustva mikroorganizama na papirnim artefaktima u ranoj fazi. Dogovoren je i nastavak saradnje na analizi keramičkih artefakata koju već nekoliko godina uspešno realizuju dr Smilja Marović i Vesna Rogić.

 

S leva nadesno: Smilja Marković, Vera Krstić, Milica Marić Stojanović, Lidija Mančić, Vesna Rogić, Miloš Tomić, Emina Zečević, Milica Cicmil i Kristina Horjak.

S leva nadesno: Smilja Marković, Vera Krstić, Milica Marić Stojanović, Lidija Mančić, Vesna Rogić, Miloš Tomić, Emina Zečević, Milica Cicmil i Kristina Horjak.