Knjiga apstrakata 21. konferencije mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo materijala“

Knjiga apstrakata 21. konferencije mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo materijala“ je objavljena, a digitalna kopija se može preuzeti iz institucionalnog repozitorijuma Instituta tehničkih nauka SANU.

Konferencija mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo materijala“ se organizuje u saradnji sa Društvom za istraživanje materijala Srbije, uz finansijsku podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja, i inovacija i održava se od 29. novembra do 1. decembra 2023. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Konferencija je posvećena temama kao što su biomaterijali, nauka o životnoj sredini, materijali za fotonaponske ćelije, nanomaterijali itd.

Od 2002. do 2006. godine, Institut je organizovao pet Seminara mladih istraživača Nauka i inženjerstvo materijala. Seminari su 2007. godine prerasli u Konferenciju mladih istraživača Nauka i inženjerstvo materijala, koja od 2011. ima međunarodni karakter.

 

Preuzimanje knjige apstrakata

Više informacija o konferenciji