Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Katarina Aleksić, master
 

email: katarina.aleksic96@gmail.com

 

 

Rođena je 18.04.1996. godine u Užicu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2019. godine na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, sa temom Elektrohemijski kondenzatori na bazi karbonizovanih ugljenika. Na istom fakultetu završila je i master studije 2020. godine, odbranivši master rad pod nazivom Elektrohemijska priprema nanočestica Cu/CuO i Zn/ZnO na ugljeničnoj podlozi.

Upisala je doktorske studije na Fakultetu za fizičku hemiju 2020. godine.

U Institutu tehničkih nauka SANU je zaposlena od februara 2021. godine.

 

Publikacije

  1. Aleksić K, Janošević Ležaić A, Gavrilov N. Izračunavanje udela pseudo-kapaciteta i dvojnog električnog sloja kod elektrohemijskih kondenzatora na bazi karbonizovanih ugljenika, Tehnika, (2020), 29(2): 135-140.
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU