Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
11. januar 2010.

 

Science Watch: „Srpska nauka u usponu!“

 

I pored izuzetno teške materijalne situacije u kojoj se nalazi, statistički podaci pokazuju da srpska nauka na međunarodnoj sceni beleži uspehe. Tokom 2009. godine Science Watch je u više navrata ukazao na značajan napredak Srbije u nekoliko oblasti istraživanja. Science Watch je besplatan web servis kompanije Thomson Reuters koji kroz sažete statističke izveštaje daje pregled glavnih tendencija razvoja osnovnih istraživanja u celom svetu. Analize koje objavljuje Science Watch urađene su na osnovu bibliometrijskih podataka iz komercijalnog servisa Essential Science Indicators (takođe u vlasništvu kompanije Thomson Reuters). U ovim analizama, koje se objavljuju i ažuriraju u pravilnim vremenskim intervalima, ukazuje se na glavne teme istraživanja, kao i na učinak pojedinih naučnika, institucija, pa i čitavih država.

Tokom 2009. godine Srbija se u kategoriji Rising Stars više puta našla među državama koje su ostvarile najveći procentualni porast citiranosti naučnih radova u nekoliko oblasti istraživanja (ovde navodimo samo podatke koji se odnose na 2009. godinu):

  • u periodu decembar 2008 – februar 2009 (objavljeno u julu 2009: https://sciencewatch.com/dr/rs/09jul-rs/) u oblasti hemije, inženjerstva, nauke o materijalima i matematike;
  • u periodu februar–april 2009. (objavljeno u septembru 2009: https://sciencewatch.com/dr/rs/09sep-rs/) u oblasti hemije, kliničke medicine, inženjerstva, nauke o materijalima, matematike, neuronauke i fizike;
  • u periodu april–jun 2009. (objavljeno u novembru 2009: https://sciencewatch.com/dr/rs/09nov-rs/) u oblasti biologije i biohemije, hemije, kliničke medicine, inženjerstva, nauke o materijalima, matematike, neuronauke i fizike;
  • u periodu jun–avgust 2009. (objavljeno u januaru 2010: https://sciencewatch.com/dr/rs/10jan-rs/) u oblasti biologije i biohemije, hemije, kliničke medicine, kompjuterskih nauka, inženjerstva, nauke o materijalima, matematike, neuronauke, farmakologije i toksikologije i fizike.

Pored toga, među „zvezdama u usponu“ našla su se i dva pojedinca iz Srbije: dr Stevo Stević iz Matematičkog instituta SANU (za period jun–avgust 2008; objavljeno u januaru 2009: https://sciencewatch.com/dr/rs/09jan-rs/; i oktobar–decembar 2008; objavljeno u maju 2009: https://sciencewatch.com/dr/rs/09may-rs/) i akademik Ivan Gutman sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu (za period avgust–oktobar 2008; objavljeno u martu 2009: https://sciencewatch.com/dr/rs/09mar-rs).

Ako u obzir uzmemo dinamiku procedure objavljivanja naučnih radova u međunarodnim časopisima, jasno je da su analizama koje je objavio Sience Watch obuhvaćeni radovi u kojima se predstavljaju rezultati istraživanja iz perioda koji prethodi finansijskim restrikcijama u fondovima za nauku – a one su obeležile 2009. godinu. S pravom se može očekivati da će u analizama koje se odnose na drugu polovinu 2009. godine (a koje će biti objavljene tokom narednih meseci) ovako lepi rezultati izostati.

 

KONTAKT

Prof. dr Dragan Uskoković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU