Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
21. januar 2010.

 

Osma KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA „Nauka i inŽenjerstvo novih materijala

21–23. decembar 2009. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

 

U organizaciji Društva za istraživanje materijala i Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, a uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, od 21. do 23. decembara 2009. održana je Osma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala.

Konferencija je otvorena u okviru obeležavanja Dana Instituta 21. decembra 2009. godine na svečanom skupu održanom u svečanoj sali SANU. Nakon pozdravnog govora prof. dr Nenada Ignjatovića, usledilo je izlaganje dr Ralfa Krenerta (Ralph Kraehnert) sa Tehničkog univerziteta u Berlinu „Designing catalyst materials: nanoparticles of noble metals supported on oxide films with templated porosity“. Dr Krenert je laureat konferencije YUCOMAT 2009, koju su organizovali Institut tehničkih nauka SANU i Društvo za istraživanje materijala Srbije.

 

Proslava dana Instituta
Otvaranje Osme konferencije mladih istraživača: prof. dr Nenad Ignjatović
Predavanje dr Ralfa Krenerta


Mladi istraživači (studenti diplomskih, magistarskih i doktorskih studija, kao i mladi doktori nauka), izložili su svoja istraživanja na Konferenciji posvećenoj novim materijalima i tehnologijama. Radovi su prikazani u okviru sledećih tematskih oblasti:

  • Nove metode sinteze i karakterizacije materijala,
  • Novi materijali za primenu u visokim tehnologijama,
  • Nano materijali i nanotehnologije,
  • Biomaterijali, i
  • Polimeri.

Prijavljena su 72 rada u kojima su autori iz instituta i univerziteta širom Srbije predstavili rezultate svojih istraživanja. Neki od rezultata ostvareni su u saradnji sa naučnim institucijama iz Republike Srpske, Nemačke, Slovenije i Italije. Svi radovi na Konferenciji saopšteni su usmeno (15 minuta, uključujući i diskusiju). Predstavlejno je 57 radova. Slušalo se i diskutovalo o najnovijim teorijskim istraživanjima, ali i o praktičnoj primeni dobijenih rezultata. Većina radova predstavlja je rezultate dobijene u okviru projekata osnovnih istraživanja, a bili su saopšteni i rezultati ostvareni u okviru projekata tehnološkog razvoja.

Kao i ranijih godina, učešće na konferenciji namenjenoj mladim istraživačima i ovoga puta bilo je potpuno besplatno, a svi učesnici su dobili Program i zbornik apstrakata i stekli pravo da izložene radove, nakon recenzije, objave u časopisima Tehnika – Novi materijali i Hemijska industrija. Po prvi put Zbornik apstrakata, koji sadrži apstrakte svih prijavljenih radova, bio je dostupan na internetu već nekoliko dana pre konferencije – na sajtovima Instituta tehničkih nauka SANU i Društva za istraživanje materijala Srbije, kao i u okviru programa Gugl knjige.

Drugu novinu predstavlja takmičarski karakter konferencije: po prvi put dodeljene su nagrade za najbolje usmeno izlaganje, a na osnovu kriterijuma kvaliteta istraživanja i kvaliteta izlaganja. Takmičarska atmosfera među učesnicima doprinela je visokom kvalitetu gotovo svih izlaganja. Na predlog predsedavajućih sekcija, Komisija je dodelila četiri nagrade mladim istraživačima:

  1. Goran D. Vuković1, Aleksandar D. Marinković1, Miodrag Čolić2, Mirjana Đ. Ristić1, Radoslav Aleksić1, Aleksandra A. Perić-Grujić1, Petar S. Uskoković1, 1Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2Institut za medicinska istraživanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Priprema, karakterizacija i primena oksidovanih i etilendiaminom funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje kadmijuma iz vodenih rastvora
  2. Marija Vukomanović1, Srećo D. Škapin2, B. Kralj3, I. Poljanšek4, Ema Žagar4, Nenad Ignjatović1, Dragan Uskoković1, 1Institut Tehničkih nauka SANU, Beograd, Srbija, 2Grupa za nove materijale K9, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 3Centar za masenu spektroskopiju, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 4Grupa za polimernu hemiju, Nacionalni Hemijski Institut, Ljubljana, Slovenija, Degradacija polimernog dela poli(d,l-laktid-ko-glikolid)/hidroksiapatit kompozita i otpuštanje antibiotika
  3. Dejan Miličević, Edin Suljovrujić, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Umrežavanje, oksidativna degradacija i dielektrične osobine izotaktičkog polipropilena ozračenog u različitim sredinama
  4. Bojana Živković1 (student), Biljana Kaličanin1, Dragan Velimirović1, Zorica Ajduković2, Vladan Miletić3, Katarina Milinčić1, 1Medicinski fakultet u Nišu, Departman za Farmaciju, Niš, 2Medicinski fakultet u Nišu, Klinika za Stomatologiju, Niš, 3Medicinski fakultet u Nišu, Departman za Medicinu, Niš,  Erozivni potencijal kiselog medijuma na veštačke zube i njegov uticaj na zdravlje ljudi.

 

Goran Vuković
Marija Vukomanović
Dejan Miličević
Bojana Živković

 

Program i zbornik apstrakata VIII konferencije mladih istraživača

KONTAKT:

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU