Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
21. januar 2014.

 

XII konferencija mladih istraŽivaČa „Nauka i inŽenjerstvo materijala

11-13. 12. 2013, Zgrada Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

 

U organizaciji Društva za istraživanje materijala Srbije i Instituta tehničkih nauka SANU, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u Beogradu, u zgradi Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, od 11. do 13. decembra 2013. godine održana je Dvanaesta konferencija mladih istraživača „ Nauka i inženjerstvo novih materijala“ (12th Young Researchers' Conference - Materials Science and Engineering 2013).

Ova Konferencija tradicionalno okuplja studente master i doktorskih studija, kao i doktore nauka mlađe od 35 godina. Kada je 2002. godine Društvo za istraživanje materijala u saradnji sa ITN SANU iniciralo akciju okupljanja mladih istraživača, to je bio seminar sa 27 učesnika, i svi su bili iz Srbije. Tokom godina, broj učesnika je rastao (2003 – 30, 2004 – 26, 2005 – 29, 2006 – 50, 2007 – 57, 2008 – 61, 2009 – 72, 2010 – 74, 2011 – 82, 2012 – 71); 2008. godine Seminar je prerastao u Konferenciju, a 2010. godine Konferencija je postala međunarodna sa engleskim kao službenim jezikom. Treba naglasiti da je učestvovanje na Konferenciji besplatno.

Svih ovih godina Konferencija je veoma popularna među mladim srpskim naučnicima, s obzirom da mnogima od njih predstavlja izuzetnu priliku da po prvi put usmeno prezentuju svoje rezultate i na taj način savladaju početničku barijeru prema javnom nastupu, da diskutuju sa svojim kolegama o različitim naučnim ili tehničkim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju, da razmene ideje, ali i da se upoznaju, druže, i na taj način steknu bazu za buduću saradnju.

Dvanaestu konferenciju mladih istraživača otvorila je dr Smilja Marković, predsednik Naučno-organizacionog odbora konferencije, koja se uz dobrodošlicu učesnicima i gostima ukratko osvrnula na predhodnih 11 skupova. Nakon toga, učesnicima skupa su se obratili i prof. dr Dragan Uskoković, predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije, i akademik prof. dr Zoran Đurić, direktor Instituta tehničkih nauka SANU. Profesor Uskoković je održao kratko predavanje o razvoju Društva za istraživanje materijala Srbije i akcijama koje to Društvo sprovodi u vidu organizovanja konferencija YUCOMAT i Young Researchers' Conference (YRC). Profesor Đurić je u svom pozdravnom govoru mladim kolegama skrenuo pažnju na značaj primenljivosti njihovih istraživanja, što dalje treba da dovede i do tehničko-tehnološkog razvoja na globalnom nivou. Nakon što je dr Dragana Jugović, potpredsednik Naučno-organizacionog odbora podelila plakete prošlogodišnjim dobitnicima nagrade za najbolju prezentaciju, zvanično je proglašen početak Konferencije.

Ceremonija otvaranja XII konferencije mladih istraživača

Prof. dr Dragan Uskoković, predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije
Akademik prof. dr Zoran Đurić, direktor ITN SANU

Nakon svečanog otvaranja Konferencije mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo novih materijala“, usledile su prezentacije učesnika. Prezentacije su izlagane u okviru tematskih oblasti: Biomaterijali,  Nanomaterijali, Teorijsko modelovanje materijala, Metalurgija i korozija materijala, Polimeri, Optički materijali, Elektrohemija i magnetni materijali, Sinterovanje materijala, Zaštita životne sredine i Različiti problemi nauke o materijalima.

Za učestvovanje na Konferenciji prijavljena su 83 apstrakta učesnika iz 10 zemalja: Albanije, Češke Republike, Nemačke, Crne Gore, Pakistana, Poljske, Rumunije, Rusije, Srbije i Velike Britanije, pri čemu je 80% učesnika bilo iz Srbije. Od 83 prijavljena, prezentovana su 73 rada. Sve prezentacije bile su usmene u trajanju od po 15 minuta.

Ove godine je po šesti put dodeljena i nagrada za najbolju prezentaciju. Nagradu dodeljuje Društvo za istraživanje materijala Srbije, a sastoji se od besplatne kotizacije za učešće na Šesnaestoj godišnjoj konferenciji YUCOMAT 2014, koja će se održati od 1. do 5. septembra 2014. god. u Herceg Novom, Crna Gora, kao i plakete. Kao osnovne parametre, članovi Komisije i po dva predsedavajuća na svakoj od sekcija, ocenjivali su kvalitet istraživanja (originalnost, inovativnost i napredak u onosu na trenutna dostignuća u naučnoj oblasti) kao i kvalitet samog prezentovanja (terminologija, razumevanje, kvalitet odgovora na pitanja predsedavajućih i publike, tehnički kvalitet prezentacije). S obzirom na veliki broj veoma kvalitetnih predavanja, koji po tematici i rezultatima idu ukorak sa aktuelnim svetskim istraživanjima, Komisija u sastavu dr Smilja Marković, dr Dragana Jugović i dr Magdalena Stevanović, je odlučila da se dodeli pet ravnopravnih nagrada, što je podržao i prof. dr Dragan Uskoković, u ime Društva za istraživanje materijala Srbije kao darodavca.

Dobitnici nagrada za 2013. god su :

Jovana Zvicer, student doktorskih studija, za predavanje "Cytotoxicity of Ag/alginate nanocomposites: in vitro and in vivo studies", autora: Jovana Zvicer (1), Lenart Girandon (2), Urška Potočar (2), Mirjam Fröhlich (2,50, Ivan Jančić (3), Biljana Bufan (3), Marina Milenković (3), Jasmina Stojkovska (4), Vesna Mišković-Stanković (1), Bojana Obradović (1), 1 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 2 Educell d.o.o. Ljubljana, Slovenia, 3 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 4 KreativTeh LLC, Belgrade, Serbia, 5 Department of Biochemistry, Molecular and Structural Biology, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia.

dr Marko V. Lubarda za predavanje "Advanced computational methodologies for modeling realistic polycrystalline magnetic films and devices" Faculty of Polytechnics, University of Donja Gorica, 81000 Podgorica, Montenegro.

Ivana Jevremović, student doktorskih studija, za predavanje "Use of quartz crystal microbalance (QCM) measurements to investigate novel top-of-the-line corrosion (TLC) mitigation method", autora: Ivana Jevremović (1), Feranando Farelas (2), Marc Singer (2), Srdjan Nešić (2), Vesna Mišković-Stanković (1), 1 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia; 2 Institute for Corrosion and Multiphase Technology, Ohio University, Athens, OH, USA.

dr Rafał Poręba za predavanje "Preparation and characterization of waterborne polyurethane dispersions and films", autora: Rafał Poręba, Magdalena Serkis and Milena Špírková, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i., Heyrovskeho nam. 2,  162 06 Prague 6, Czech Republic.

Violeta Nikolić, student doktorskih studija, za predavanje "Spin glass like behaviour of magnetite nanoparticle system obtained by thermal decomposition of acetylacetonate precursor", autora: Violeta Nikolić, Vojislav Spasojević, Vladan Kusigerski, Marija Perović, Ana Mraković, Marko Bosković, Jovan Blanuša, The Vinča Institute, Condensed Matter Physics Laboratory,University of Belgrade, P.O. Box 522, 11001 Belgrade, Serbia.

 

Treba istaći da Konferencija mladih istraživača ne bi bila tako uspešna bez prisustva njihovih nešto starijih ali afirmisanih kolega, od kojih je većina godinama stasavala uz manifestacije Društva za istraživanje materijala Srbije, kako YUCOMAT, od 1995. god. tako i KMI, od 2002. godine. Ti danas „stariji“ istraživači – naučnici i profesori, učestvuju u radu Naučno-organizacionog odbora konferencije, predsedavaju sekcijama, podstiču svoje mlađe kolege da učestvuju u izlaganjima, a svojim pitanjima, komentarima i savetima povećavaju kvalitet diskusije tokom konferencije, motivišući i inspirišući dalji rad mladih istraživača.Program Konferencije i svi prijavljeni apstrakti štampani u su knjizi Twelfth Young Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, Program and the Book of Abstracts. Program Konferencije i zbornik apstrakata su takođe objavljeni i na internet sajtu Društva za istraživanje materijala Srbije: https://www.mrs-serbia.org.rs/12conference.html, a i na servisu Google books: https://books.google.rs/books?id=BmtKAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, što je omogućilo da se sa programom Konferencije i izloženim problematikama upoznaju svi zainteresovani širom sveta.

Kao zaključak nakon Dvanaeste konferencije mladih istraživača može se reći da su predavači, predsedavajući i gosti svojim aktivnim učešćem ostvarili atmosferu kvalitetnog naučnog skupa, ekvivalentnog konferencijama mladih istraživača u Evropi i svetu.


 

KONTAKT

dr Smilja Marković
predsednik Naučno-organizacionog odbora 12YRC
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU