Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
18. januar 2019.

 

Sedamnaesta KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA Nauka i inŽenjerstvo novih materijala“

5.-7. decembar 2018. godine, SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd

 

Tradicionalna Sedamnaesta konferencija mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo novih materijala“ (17th Young Researchersc Conference - Materials Science and Engineering 2018) održana je u periodu od 5. do 7. decembra 2018. godine u Beogradu. Kao i prethodnih godina, konferenciju su organizovali Društvo za istraživanje materijala Srbije i Institut tehničkih nauka SANU, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od svog formiranja, 2002. godine pa sve do danas, organizatori su očuvali jedan od osnovnih principa, a to je da su učesnici oslobođeni plaćanja kotizacije i da je Konferencija neprofitna.

Za učestvovanje na konferenciji prijavili su se studenti master i doktorskih studija, kao i doktori nauka mlađi od 35 godina. Najmlađi učesnik ovodogišnje konferencije bila je Dunja Arsenijević, sa samo 17 godina. Dunja je učenica srednje škole, na konferenciji je prikazala rezultate istraživanja kojim se bavila tokom svog boravka u Istraživačkoj stanici „Petnica“, a u saradnji sa mentorom Anamarijom Nikoletić sa Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ove godine se za učestvovanje na Konferenciji prijavilo 90 mladih naučnika iz 15 zemalja: Alžira (1), Brazila (1), Hrvatske (1), Indije (1), Kazahstana (1), Mađarske (4), Poljske (5), Portugala (1), Rumunije (1), Rusije (5), Srbije (58), Tunisa (1), Turske (5), Ukrajine (4) i Velike Britanije (1). Od 90 prijavljenih apstrakta 74 je izloženo, pri čemu je oko 65% učesnika bilo iz Srbije. Ukupan broj radova izloženih na Sedamnaestoj konferenciji mladih istraživača je za 12 veći u odnosu na 2017. godinu, pa se može reći da je u rangu sa brojem radova na poslednjih nekoliko konferencija. Ipak, iako nema značajnijeg povećanja broja izloženih radova primećeno je da naučni nivo iz godine u godinu raste.

Dragana Jugovic
Dragan Uskokovic
Dr Dragana Jugović
Prof. dr Dragan Uskoković


Sedamnaestu konferenciju mladih istraživača otvorila je dr Dragana Jugović, potpredsednik Naučno-organizacionog odbora. Dr Jugović je u ime Naučno-organizacionog odbora i svoje lično ime izrazila zadovoljstvo što učestvuje u radu ovakve konferencije, koja ne samo što je opstala tokom proteklih 16 godina nego se i razvijala, tako da je od 2002. godine, kada je to bio seminar lokalnog karaktera, prerasla u međunarodnu konferenciju sa blizu 100 učesnika. Kako je navela, akcija je započela 2002. god. na inicijativu Društva za istraživanje materijala, i u saradnji sa ITN SANU, sa idejom da se okupe mladi istraživači iz Srbije, da usmeno prezentuju svoje rezultate, da diskutuju o različitim naučnim ili tehničkim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju, i da uz svoje starije i već afirmisane kolege razvijaju svoju naučnu karijeru. Od 2002. god. kada je održan Seminar sa 27 učesnika, pa do 2018. god. broj učesnika se povećavao (2003. – 30, 2004. – 26, 2005. – 29, 2006. – 50, 2007. – 57, 2008. – 61, 2009. – 72, 2010. – 74, 2011. – 82, 2012. – 71, 2013. – 83, 2014. – 85, 2015. – 61, 2016. – 62, 2017 – 62); 2008. godine Seminar je prerastao u Konferenciju, a 2010. god. Konferencija je postala međunarodna, a engleski službeni jezik. Dr Jugović je sugerisala mladim istraživačima da učešće na konferenciji iskoriste da nauče nešto novo od kolega, da razmene ideje, upoznaju se i ostvare kontakte za potencijalnu buduću saradnju. Dr Jugović je obavestila učesnike o nagradi koju Društvo za istraživanje materijala Srbije dodeljuje učesniku sa najboljom prezentacijom; nagrada je besplatna kotizacija za učešće na konferenciji XI WRTCS & YUCOMAT 2019, koja će se održati od 2. do 6. septembra 2019. god. u Herceg Novom, Crna Gora. Dr Jugović se zahvalila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za finansijsku podršku koju su Organizatori dobili za organizovanje 17KMI. Zatim je dr Jugović pozvala prof. dr Dragana Uskokovića, predsednika Društva za istraživanje materijala Srbije da pozdravi učesnike i goste. Prof. Uskoković je učesnicima govorio o više od dve decenije dugom razvojnom putu Društva za istraživanje materijala Srbije. Objasnio je da je formiranje nacionalnih društava za istraživanje materijala uslovila ekspanzija nauke o materijalima, do koje je došlo u drugoj polovini XX veka. Prvo društvo za istraživanje materijala, MRS (The Materials Research Society), osnovano je početkom 70-ih godina u USA, nakon desetak godina osnovano je Evropsko društvo za proučavanje materijala (E-MRS), zatim, skoro istovremeno, Japansko (MRS-Japan), Indijsko (MRS-India), Meksičko (MRS-Mexico) i Singapursko (MRS-Singapore), a 1995. godine i Jugoslovensko društvo za istraživanje materijala (danas je to MRS-Serbia). Tada, 1995. god. održana je i prva YUCOMAT konferencija, koja je vođena idejama konferencije Međunarodnog instituta za nauku o sinterovanju, koje su se održavale od 1969. pa sve do 2002. godine. Od 1995. godine, tokom naredne 23 godine, Konferencija je prešla dugačak put od nacionalne do prepoznatljive internacionalne konferencije. Od 2010. god. YUCOMAT se organizuje pod pokroviteljstvom Federacije evropskih društava za materijale (FEMS - Federation of European Materials Societies) i Američkog društva za istraživanje materijala (MRS). U proteklom periodu, više od 250 eminentnih naučnika sa najpoznatijih svetskih univerziteta i nacionalnih laboratorija (Stanford, Berkli, Brukheven, Oksford, Kembridž, Univerzitet Kolumbija - Njujork, Dreksel, Nortvestern, Tokio, Seul, Singapur, EPFL Lozana, Fraunhofer, Institut Maks-Plank, itd.) govorilo je po pozivu na YUCOMAT-u. Među tih 250 naučnika nalaze se i četiri dobitnika nagrade za izuzetni doprinos nauci i inženjerstvu materijala, koju je Društvo ustanovilo 2015. god, a to su prof. dr Ivan Božović, Brookhaven National Laboratory, Condensed Matter and Materials Science, Upton, New York, USA (dobitnik nagrade za 2015), prof. dr Gordana Vunjak-Novaković, Columbia University, New York, USA (2016), prof. dr Velimir Radmilović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Lawrence-Berkeley National Laboratory USA, i dopisni član SANU (2017), i prof. dr Laslo Foro, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratory of Physics of Complex Matter, i inostrani član SANU (2018). Iz jedne takve manifestacije, koja se svrstava među najbolje konferencije o nauci o materijalima u Evropi, proistekla je Konferencija mladih istraživača; YUCOMAT je trasirao put Mladim istraživačima i kao cilj postavio visok profesionalizam i naučnički entuzijazam. Profesor Uskoković se osvrnuo i na proteklih 16 skupova Mladih istraživača. Izrazio je zadovoljstvo što je Konferencija mladih istraživača opstala tokom dugih 16 godina i što je, štaviše, od 2002. godine, kada je to bio seminar lokalnog karaktera, sa oko 20 učesnika, prerasla u kvalitetnu u međunarodnu konferenciju sa između 80 i 100 učesnika. Profesor Uskoković je uporedio Konferenciju mladih istraživača sa konferencijom EUROMAT Junior koju svake druge godine organizuje druga članica Federacije evropskih društava za istraživanje materijala. Istakao je da možemo biti zadovoljni naučnim kvalitetom učesnika KMI, ali da treba da pronađemo način da privučemo pažnju većeg broja mladih naučnika, posebno iz regiona, da na taj način povećamo broj učesnika. Profesor Uskoković je podstakao učesnike da aktivno učestvuju u izlaganjima, i da na taj način, svojim pitanjima, komentarima i savetima, povećavaju kvalitet diskusije, motivišući i inspirišući dalji rad mladih istraživača. Na samom kraju svog obraćanja, prof. Uskoković je podsetio prisutne da će se u okviru YUCOMAT 2019 održati i 11 WRTCS, koji organizuje Društvo za istraživanje materijala Srbije i Međunarodni institut za nauku o sinterovanju, i to na pedesetogodišnjicu prvog skupa WRTCS (World Round Table Conferences on Sintering) koji je organizovao Međunarodni institut za nauku o sinterovanju 1969. god. u Herceg Novom, tadašnjoj Jugoslaviji, i pozvao ih da aktivno učestvuju u radu konferencije.

Djordje Veljovic
Zeljko Mravik
Dr Đorđe Veljović
Željko Mravik, dobitnik nagrade na 16 KMI


Nakon izlaganja profesora Uskokovića, dr Jugović je pozvala dr Đorđa Veljovića, potpredsednika Naučno-organizacionog odbora 17KMI da dodeli plakete prošlogodišnjim dobitnicima nagrade za najbolju prezentaciju. Zatim je dr Jugović zvanično proglasila početak Sedamnaeste konferencije mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala.

Tokom tri dana trajanja Konferencije, prezentacije su izlagane u okviru šest tematskih oblasti: 1. Biomaterijali, 2. Teorijsko modelovanje materijala, 3. Nove metode sinteze i procesiranja materijala, 4. Materijali sa primenom u visokim tehnologijama, 5. Nanostrukturni materijali i 6. Materijali sa primenom u zaštiti životne sredine; sve prezentacije bile su usmene u trajanju od po 15 minuta.

Tematska oblast Biomaterijali bila je podeljena na tri sekcije i održano je ukupno 23 predavanja. Posle održanih 17 konferencija može se reći da sekcija posvećena biomaterijalima tradicionalno okuplja najveći broj učesnika. Sekcija je otvorena predavanjem u kome su prikazani rezultati reakcije potkožnog tkiva na implantirane membrane na bazi kolagena, pri čemu su poređeni rezultati dobijeni primenom kolagena različitog porekla. Zatim su prikazani rezultati sinteze, karakterizacije i primene kompozitnih prevlaka na bazi hidroksiapatita, hitozana i gentamicina, koje se koriste za oblaganje implanata za primenu u ortopediji. Održan je set predavanja o inženjerstvu biokompatibilnih implanata za regeneraciju koštanih defekata, i to implanata na bazi polivinil alkohola i b-trikalcijum fosfata, alginatnih hidrogelova i hidroksi apatita, itd. Osim toga, održan je i set predavanja o dizajniranju, sintezi i karakterizaciji nanočestica i nanokompozita koji se mogu koristiti za kontrolisano otpuštanje farmaceutika. Prikazani su rezultati savremenog istraživanja sistema baziranog na biodegradabilnom polimeru PVA i hitozanu, čija je krajnja primena za rast humanih tzv. hMSC ćelija. Čuli smo i predavanje o sintezi i osobinama termoosetljivih hidrogelova na bazi poli(N-izopropilakrilamida) koji se koriste za inkapsulaciju paracetamola, i još niz interesantnih predavanja koja su u korak sa savremenim svetskim trendovima u oblasti biomaterijala.

U okviru sekcije Teorijsko modelovanje materijala održano je 6 predavanja. Istaknuto je da racionalni razvoj novih elektrokatalitičkih materijala zahteva sinhronizovan teorijski i eksperimentalni pristup. Teorijski pristup obezbeđuje brzu procenu velikog broja materijala, potencijalnih elektrokatalizatora, dok se eksperimentalnim pristupom vrši konačna odluka. Jedan broj istraživača usmeren je na razvoj elektrokatalizatora na bazi ugljeničnih materijala, bez prisustva plemenitih metala. Ovakvi katalizatori imaju potencijalnu primenu za reakcije redukcije kiseonika. Primenjena je DFT teorija za proučavanje adsorpcije atoma (sa atomskim brojem većim od 86) na površinu netretiranog grafena i vakantnog grafena. Na ovaj način identifikovani su elementi koji ostvaruju jaku vezu sa vakancijama na površini grafena i kao takvi su stabilni pri radu u „surovim“ elektrohemijskim uslovima ili uslovima redukcije kiseonika. DFT+U metod, uz upotrebu GGA-PBE aproksimacije je korišćen i za proučavanje osobina monokliničnog Li2FeSiO4 koji ima potencijalnu primenu kao katoda u litijum-jonskim baterijama. Rezultati proračuna su korišćeni da pojasne rezultate dobijene eksperimentalnim merenjima.

Tematska celina Nove metode sinteze i procesiranja bila je podeljena na dve sekcije u okviru kojih je održano dvanaest predavanja. Pokazano je kako različiti pristupi zagrevanja (UV ili g-zračenje) tokom procesiranja kompozita poly(lactic-co-glycolic acid)/poly(acrylic acid), koji se dalje koristi kao impant, utiču na njegove funkcionalne osobine. Prikazani su i rezultati proučavanja naringina, prirodnog jedinjenja iz citrusnog voća, koji ima značajne biološke osobine: to je antioksidant, ima antiupalno dejstvo, takođe i antikancerogeno i antibakterijsko, a podstiče i poboljšanje imuniteta. Pokazano je kako se naringin estri mogu sintetisati upotrebom enzima i prirodnih ulja kao acil donora. Osim toga, određivani su i efektivni difuzioni koeficijenti naringin estara, koji su bitni zbog njihove primene u medicinskim i kozmetičkim kremama. Prikazano je kako teluridna stakla, opšte formule WO3/Bi2O3-PbCl2-TeO2, mogu da se sintetišu i koriste kao transparentni štit nepropusan za g-zračenje. Pokazano je da su po svim osobinama ovi materijali isti ili bolji od trenutno komercijalno dostupnih stakala ili betona. Prikazani su i rezultati novorazvijene solvotermalne metode za sintezu kaolinita u formi nanotuba. Bilo je reči i o hemijskoj modifikaciji površine jutane tkanine koja je omogućila smanjenje specifične električne provodljivosti. Na ovaj način modifikovana tkanina je pogodna za primenu u uslovima osetljivim na električno pražnjenje ili gde postoji veća opasnost od požara izazvanog varnicom. Prikazano je kako metoda pripreme površine legure X42CR13 pre nanošenja prevlake tehnikom PVD utiče na otpornost na habanje finalnog materijala. Održano je predavanje o novoj metodi za proizvodnju alkalno aktiviranog cementa sa visokim sadržajem kalcijuma baziranog na neaktivnoj šljaci iz visokih peći. Zatim smo čuli predavanje o novoj metodi za sintezu 3D grafena u formi pene koji ima potencijalnu primenu kao anodni materijal u litijum jonskim baterijama. Između ostalog, pokazano je i kako različite metode depozicije bioaktivnih prevlaka na polilaktidni materijal utiču na osobine finalnog proizvoda.

U dve sekcije sa temom Materijali sa primenom u visokim tehnologijama održano je 10 predavanja. Prvo predavanje u sekciji, a može se reći i jedno od atraktivnijih predavanja na 17 KMI, održao je Deepak Venkateshvaran, iz Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK. On je govorio o organskim polimernim materijalima koji se standardno koriste za proizvodnju OLED displeja, štampanih kola i solarnih ćelija, ali kako je naglasio, ovi materijali imaju izuzetno veliki potencijal primene u oblasti termoelektrika i spintronike. U svom predavanju on se fokusirao na rezultate merenja termoelektričnog transporta i spinskog transporta u organskim polimerima, što spada u fundamentalnu fiziku. Rezultati koji su prikazani u ovom izlaganju objavljeni su 2014. god. u časopisu Nature. Zatim, ukazano je na značaj razvoja srebrnih nanožica koje se mogu primenjivati kao transparentne elektrode u solarnim ćelijama; njihova proizvodnja je jeftinija i jednostavnija od pripreme materijala koji se trenutno koriste u tu svrhu, kao što je npr. indijum kalaj oksid. Osim toga, bilo je reči o procesiranju i karakterizaciji piezoelektrične Bi0.5Na0.5TiO3 keramike, zatim Na0.4MnO2 praha koji ima potencijalnu primenu kao katodni materijal u vodenim natrijum-jonskim baterijama, vezivima koja se koriste za proizvodnju eksploziva, strukturnim i termičkim osobinama različitih legura, kao što su Sn-Bi, CrAlN, AZ61, itd.

U okviru tematske oblasti Nanostrukturni materijali održano je 14 predavanja podeljenih u tri sekcije. Sekcija je obuhvatila predavanja o sintezi i karakterizaciji nanostrukturnih materijala koji su se dalje primenjivali u oblastima elektrohemije, elektrokatalize ili fotokatalize. Bilo je reči o PtAu i Ir/Pt nanokatalizatorima, zatim o hibridnim materijalima na bazi karbonskih nanovlakana dekorisanih različitim oksidima kobalta i mangana koji se primenjuju za proizvodnju superkondenzatora, itd. Takođe, bilo je reči o primeni različitih nano/mikro inhibitora korozije (benzotriazol, cerijum nitrat i cistein) na galvanski par Cu/Au. Niz istraživanja bavio se fotokatalitičkom razgradnjom polutanata u vodi u prisustvu nanočestica TiO2/Ag, ZnO, i drugih. Održano je i interesantno predavanje o spektrofotometrijskim i termičkim osobinama zaštitnih prevlaka na bazi polivinil butirala i epoksi smole sa malim sadržajem nanočestica WS2; značaj ovih materijala je u vojnoj industriji gde se primenjuju za kamuflažu objekata.

Tematska oblast Materijali sa primenom u zaštiti životne sredine bila je organizovana u dve sekcije i održano je 9 predavanja. Govorilo se o modifikaciji osobina poluprovodnika, kao što su TiO2 i ZnO, koji se koriste u procesu heterogene fotokatalize, a radi povećanja efikasnosti razgradnje polutanata u vodi. Pokazano je da se različiti organski zagađivači, kao i teški metali iz otpadnih voda, mogu uklanjati primenom materijala kao što su hidrogelovi na bazi hitozana, modifikovane gline, ali i upotrebom lišća brzorastućeg drveta paulovnije (Paulownia Elongata), kao i svežih i termički tretiranih ostataka morskih školjki. Osim toga, pokazano je da se deo cementa u građevinskoj industriji može zameni glinom koja će se izdvajati iz jalovine u rudnicima, i da se na taj način može značajno smanjiti emanacija CO2 čiji je najveći izvor upravo proizvodnja cementa.

Društvo za istraživanje materijala Srbije je 2018. godine po jedanaesti put bilo darodavac nagrade za najbolju prezentaciju, i to besplatne kotizacije za učešće na Dvadesetprvoj godišnjoj konferenciji YUCOMAT 2019, koja će se održati od 2. do 6. septembra 2018. godine u Herceg Novom, Crna Gora. Osnovni parametri koje su predsednik Naučno-organizacionog odbora i po dva predsedavajuća na svakoj od sekcija ocenjivali bili su: (1) kvalitet istraživanja, što je podrazumevalo originalnost, inovativnost i napredak u odnosu na trenutna dostignuća u naučnoj oblasti, i (2) kvalitet samog prezentovanja, tačnije, korišćenu terminologiju, razumevanje problematike, kvalitet odgovora na pitanja predsedavajućih i publike, kao i tehnički kvalitet prezentacije. Između veoma velikog broja kvalitetnih izlaganja, koja su po tematici i rezultatima u korak sa aktuelnim svetskim istraživanjima, odabrana su tri predavanja i dodeljene tri ravnopravne nagrade.

Nenad Filipovic
Ali Erçin Ersundu
Dr Nenad Filipović
Dr Ali Erçin Ersundu
Daniel Mijailovic
17YRC - publika
Daniel Mijailović
Publika u sali


Dobitnici nagrada za 2018. godinu su:

(1) Dr Nenad Filipović za predavanje Biodegradable microparticles as a scaffolds for cell therapy autora: Nenad Filipović,1 Giuseppe Digilio,2 Valeria Catanzaro,2 Federico Capuana,3 Sergio Padovan,4 Juan C. Cutrin,3 Fabio Carniato,2 Stefano Porta,3 Cristina Grange,5 Magdalena Stevanović1, 1Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Kneza Mihaila 35/IV, 11000 Belgrade, Serbia, 2Department of Science and Technologic Innovation, Universita del Piemonte Orientale 11 “Amedeo Avogadro”, Viale T. Michel 11, I-15121 Alessandria, Italy, 3Department of Molecular Biotechnology and Health Science & Center for Molecular Imaging, University of Turin, Via Nizza 52, 10126 Torino, Italy, 4Institute for Biostructures and Bioimages (CNR) c/o Molecular Biotechnology Center Via Nizza 52, 10126 Torino, Italy, 5Department of Medical Sciences, University of Turin, Via Nizza 52, 10126 Torino, Italy.Predavanje je održano u sekciji Biomaterials II.

(2) Dr Ali Erçin Ersundu za predavanje „Tellurite glasses: potential transparent radiation shielding materials“, autora: Ali Erçin Ersundu, Miray Çelikbilek Ersundu, Volkan Akilli, Orhan Kibrisli, Yildiz Technical University, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Istanbul, 34220, Turkey. Predavanje je održano u sekciji New Synthesis and Processing Methods I.

(3) Daniel Mijailović za predavanje „Electrospun hybrids of carbon nanofibers with mixed metal oxide nanoparticles as high-performance battery-type supercapacitors“, autora: Daniel M. Mijailović1, Uroš Č. Lačnjevac2, Vuk V. Radmilović1, Dušica B. Stojanović3, Velimir R. Radmilović3,4, Vladimir D. Jović2, Petar S. Uskoković3, 1University of Belgrade, Innovation Center, Faculty of Technology and Metallurgy, Karnegijeva 4, 11120, Belgrade, Serbia, 2University of Belgrade, Institute for Multidisciplinary Research, Kneza Višeslava 1, 11030 Belgrade, Serbia, 3University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Karnegijeva 4, 11120, Belgrade, Serbia, 4Serbian Academy of Sciences and Arts, Kneza Mihaila 35, 11000 Belgrade, Serbia. Predavanje je održano u sekciji Nanostructured Materials I.

 

Book of abstracts - 17YRC  

Program konferencije i svi prijavljeni apstrakti štampani su u zborniku Seventeenth Young Researchersc Conference – Materials Science and Engineering. Da bi omogućili svim zainteresovanima, a posebno potencijalnim učesnicima, da se upoznaju sa programom Konferencije i izloženim problematikama, Program Konferencije i zbornik apstrakata su objavljeni

I ove godine su predavači, predsedavajući i gosti Konferencije mladih istraživača svojim aktivnim učešćem ostvarili atmosferu kvalitetnog naučnog skupa, ekvivalentnog svetskim konferencijama mladih istraživača.
Učesnicima je upućen poziv da radove prikazane na Sedamnaestoj konferenciji mladih istraživača podnesu za štampu u časopis Tehnika, separat Novi materijali.

Osamnaesta Konferencija mladih istraživača zakazana je za period 4.-6. decembra 2019. god. a održaće se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Kneza Mihaila 35, Beograd.

 

 

KONTAKT

dr Smilja Marković
predsednik Naučno-organizacionog odbora 17YRC
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU