Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
14. februar 2008.
 

Winter School Women in Nano

 

Zimska Škola "Women in Nano", 7-9. februar 2008. godine
Kranjska Gora, Slovenija


U Sloveniji, na Kranjskoj Gori, od sedmog do devetog februara 2008. održana je zimska škola u organizaciji Odeljenja za nanostukturne materijale Instituta „Jožef Štefan“ iz Ljubljane pod nazivom „Women in Nano“. Projekat „Strengthening the Role of Women Scientists in Nano-Science – Women in Nano" je projekat koji finansira Evropska komisija u okviru Šestog okvirnog programa i trajaće trideset meseci, počev od oktobra 2005. godine. U programu učestvuje devet evropskih zemalja, i to su: Nemačka, Rumunija, Švedska, Španija, Slovenija, Velika Britanija, Bugarska, Italija i Francuska. Koordinator programa je Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden.

Cilj zimske škole bio je da ponudi visoko kvalitetne kuseve iz nanonauke kako bi se privukao što veći broj mladih naučnika u ovo dinamično i novo polje istraživanja, kao i da posebno ohrabri ženski deo naučne populacije za građenje karijera u ovoj oblasti. Škola pruža mogućnost umrežavanja i ostvarivanje kontakata, kako eksperata sa evropskih univerziteta, tako i iz drugih naučnih institucija, ali i industrije. Na konferenciji na Kranjskoj Gori i Srbija je imala svoje predstavnice i to iz Instituta tehničkih nauka SANU (Magdalena Stevanović, Dragana Jugović, Marija Jevtić), Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (Radenka Krsmanović, Željka Andrić, Milica Pošarac, Ljiljana Matović), Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu (Ivana Stojković), Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu (Maja Obradović) i sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Jelena Radovanović).

Tokom ceremonije otvaranja konferencije pozdravne govore održale su Mojca Kucler Dolinar, ministar za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Slovenije i prof. dr Spomenka Kobe iz Instituta „Jožef Štefan“ u Ljubljani.

Program konferencije se sastojao iz predavanja po pozivu i posterske sekcije. Ukupno 25 predavanja bilo je podeljeno u pet sekcija; to su: Sinteza i procesiranje nanomaterijala (sedam predavanja), Karakterizacija i osobine nanomaterijala (četiri predavanja), Sociološki aspekti (četiri predavanja), Napredni materijali za visoko tehnološke aplikacije (četiri predavanja) i Nanostrukturni materijali (šest predavanja). Posebno izdvajamo kao veoma interesantna predavanja prof. Dr Igora Emrija sa Mašinskog fakulteta iz Ljubljane „Time-dependent properties of solid polymers" i predavanje dr Maje Remškar iz Instituta „Jožef Štefan“ iz Ljubljane pod nazivom „The first inorganic nanobuds and MAMA-tubes".

U okviru konferencije prikazano je 58 postera. Jana Petković iz Nacionalnog instituta za biologiju iz Ljubljane dobila je prvu nagradu za postersku prezentaciju rada „Genotoxic and cytotoxic effects of TiO2 nanoparticles in the human hepatoma cell line HepG2", druga nagrada je pripala Manci Logar iz Instituta „Jožef Štefan" iz Ljubljane za rad „Self-assembled polyelectrolyte multilayer films as a template for the inorganic synthesis", dok je treću nagradu za postersku prezentaciju rada „Nano-electro-mechanical systems based on carbon nanotubes" dobila Polina Pine iz Nanotehnološkog instituta Rasel Beri, Tehnion, Haifa, Izrael.

Opšti utisak je da je konferencija bila izuzetno uspešna i dobro organizovana, a prof. dr Spomenka Kobe se u završnoj reči i posebno zahvalila našim naučnicama na značajnom doprinosu konferenciji.

  Kranjska Gora
Kranjska Gora
 
Inauguration Ceremony
Prof. dr Spomenka Kobe
 
Serbia

Tim iz Srbije (s leva na desno): Jelena, Maja, Magdalena, Radenka, Dragana i Milica (stoje), Ljilja, Marija, Ivana i Željka (u donjem redu)

 


Više informacija o samoj konferenciji može se naći na sajtu
https://web.archive.org/web/20160811103206/https://nano.ijs.si/womeninnano_winterschool.html

KONTAKT:

dr Magdalena Stevanović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, ext. 108
e-mail: magdalena.stevanovic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, ext. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU