Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
2. februar 2010.

 

Knjige apstrakata Konferencije mladih istraŽivaČa „Nauka i inŽenjerstvo novih materijala“ u Guglovoj pretrazi knjiga

 

Sredinom januara 2010. godine korisnicima Guglove pretrage knjiga na raspolaganje je stavljen kompletan sadržaj osam knjiga apstrakata sa konferencija / seminara „Nauka i inženjerstvo novih materijala“. Konferenciju organizuju Društvo za istraživanje materijala Srbije i Institut tehničkih nauka SANU, a održava se, počev od 2002. godine, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Institut tehničkih nauka je u leto 2009. godine u okviru Partnerskog programa „Gugl knjige“ predstavio osam publikacija. Sve do decembra 2009. korisnici ovog servisa imali su ograničen pristup njihovom sadržaju (20%), bez mogućnosti štampanja ili kopiranja. Sredinom decembra na raspolaganje im stavljen kompletan sadržaj sedam zbornika apstrakata sa YUCOMAT konferencija održanih od 2003. do 2009.godine. Knjiga apstrakata Osme konferencije mladih istraživača (21–23. decembar 2009) u Guglovoj pretrazi knjiga pojavila se nekoliko dana pre početka konferencije, a knjige apstrakata iz prethodnih godina poslate su na obradu u januaru 2010.

U ovom trenutku u Partnerski program „Gugl knjige“ uključeno je ukupno 16 publikacija Instituta tehničkih nauka SANU: osam na srpskom i osam na engleskom jeziku. Korisnici „Gugl knjiga“ mogu da pregledaju, preuzimaju u PDF formatu i koriste u skladu sa licencom Creative Commons: Attribution – Noncommercial – No Derivative Works 3.0 kompletan sadržaj 15 publikacija. To su:

Program i knjiga apstrakata / Prvi seminar mladih naučnika Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 26. decembar 2002. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2002. – [34] lista ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Drugi seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 29. decembar 2003. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2003. – [IV], [30] listova ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Treći seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 20. decembar 2004. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2004. – [34] lista ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Četvrti seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 26. decembar 2005. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2005. – IV, 28 listova ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Peti seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 25–26. decembar 2006. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2006. – VII, 29 listova ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Šesta konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 24–26. decembar 2007. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2007. – IX, 31 list ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Sedma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 22–24. decembar 2008. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2008. – IX, 43 str. ; 30 cm

Program i knjiga apstrakata / Osma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 21–23. decembar 2009. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2009 (Beograd : Copy Planet). – X, 45 str. ; 30 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference YUCOMAT ; 2003 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2003. – XXXIX, 141 p. ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2004 ; edited by Uskoković, Dragan P. –Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2004. – XXXIX, 139 p. : tables ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2005 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2005. – XLIX, 191 p. : tables ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2006 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2006. – XLI, 163 p. : tables ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2007 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2007. – LI, 202 p. ; 24 cm

Programme and The Book of Abstracts / Tenth Annual Conference YUCOMAT 2008, Herceg Novi, September 8-12, 2008 ; organized by Materials Research Society - Serbia, Materials Research Society - Montenegro and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2008 (Belgrade : Čigoja). - XLIV, 187 p. ; 24 cm

Programme and The Book of Abstracts / Eleventh Annual Conference YUCOMAT 2009, Herceg Novi, August 31 – September 4, 2009 ; organized by Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts under the auspices of Federation of European Materials Societies, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2009 (Belgrade : Čigoja). - L, 219 p. ; 24 cm

Sve ove publikacije mogu se preuzeti i sa sajta Instituta na stranici: https://www.itn.sanu.ac.rs/monografije.html. Na ovu stranicu postavljene su i Guglove „kućice“ koje omogućavaju pretraživanje sadržaja svih 16 knjiga obuhvaćenih programom, kao i kućice koje omogućavaju pretraživanje svake knjige pojedinačno.

 

Slične vesti:

14. oktobar 2009.
Saradnja između Instituta tehničkih nauka SANU i Gugla kroz Partnerski program „Gugl knjige“

 

 

KONTAKT:

Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU