Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
25. februar 2011.

 

Institut tehniČkih nauka SANU
Beograd, Knez Mihailova 35/IV


raspisuje konkurs za izbor


DIREKTORA INSTITUTA

Pored opštih, Zakonom propisanih uslova kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 14 Statuta Instituta tehničkih nauka SANU.

Preciznije, kandidat treba da bude visoko stručan u svojoj oblasti rada i da ima iskustvo u rukovođenju domaćim i međunarodnim projektima sa većim brojem saradnika.

Kandidat mora da bude:

  1. član SANU iz odgovarajuće oblasti nauka, ili
  2. istraživač u naučnom zvanju zaposlen u ITN SANU, ili
  3. ugledni profesor univerziteta.

Izbor u zvanje Direktora je na period od 4 godine. Direktor mora da bude u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu.

Kandidati su obavezni da uz prijavu dostave stručnu biografiju, dokaze o ispunjenosti gore navedenih uslova, i program rada instituta za izborni period za koji konkurišu. Program rada treba da sadrži viziju razvoja Instituta i akcioni plan za mandatni period.

Prijavu i ostale materijale dostaviti na adresu Instituta tehničkih nauka SANU u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno najkasnije do 27. marta.

Dodatne informacije se mogu dobiti telefonom (011/2636-994 i 2185-437), upitom elektronskom poštom na adresu  its@itn.sanu.ac.rs, ili saznati na veb strani www.itn.sanu.ac.rs/novosti0211c.html.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“ od 25. februara 2011. i „Službenom glasniku“ broj 12/2011.

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU