Logo ITS SASA

 

 
CENTRES & DEPARTMENTS DOWN


SERBIAN

 

Digital repository

 

NOVOSTI
 
3. mart 2009

 

BIOMATERIAL 2009, 5th International Technology Transfer Days
19-20. februar 2009, Erfurt, Nemačka

Final project Meeting, 6th Framework Programme:
Creating international cooperation teams of excellence
in the field of emerging biomaterial surface research

Izlaganje dr Klausa Liefeitha

 

U organizaciji Stiftung fuer Technologie, Innovation und Forschung Thueringen (STIF) i European Commission, DG Research – 6th Framework Programme održani su po peti put dani transfera tehnologije i završni sastanak INCOMAT projekta (FP6-NMP3-CT-2007-032918) Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research. Manifestaciji su prisustvovala 73 učesnika iz celog sveta, kao i svi partneri INCOMAT projekta – predstavnici 15 institucija iz 10 zemalja. Jedan od glavnih ciljeva projekta bilo je uključenje zemalja Zapadnog Balkana i bivšeg Sovjetskog Saveza u programe EU.

Završni sastanak INCOMAT, FP 6 projekta održan je 18.02.2009. i njemu su prisustvovali predstavnici sledećih institucija: Odseka za nauku o materijalima i metalurgiju, Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija; Gruzijskog tehničkog univerziteta, Tbilisi, Gruzija; Instituta za tehnike merenja bioprocesa i analizu, Hajlbad Hajligenštat, Nemačka; Instituta tehničkih nauka SANU, Beograd, Srbija; Instituta za laserske informacione tehnologije Ruske akademije nauka, Moskva, Rusija; Qserve Consultancy B.V., Pumerend / Amsterdam, Holandija; Instituta „Ruđer Bošković“, Zagreb, Hrvatska; STIFT, Nemačka; Teksaškog univerziteta u San Antoniju, SAD i drugih.

Projekat su realizovala četiri tima izvrsnosti:

Tim 1, Bone Tissue Engineering,pod rukovodstvom dr Serene Best, Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija;

Tim 2, Bioactive and Biomimetic Coatings for Enhanced Bone Interaction, pod rukovodstvom dr Maje Sikirić, Institut „Ruđer Bošković“, Hrvatska;

Tim 3, In vitro/in vivo Testing for Osteointegration, pod rukovodstvom dr Klausa Lifajta (Klaus Liefeith), Institut za tehnike merenja bioprocesa i analizu, Hajlbad Hajligenštat, Nemačka;

Tim 4, Quality assurance and Sertification of Medical products, pod rukovodstvom Vilibrorda Drisena (Willibrord Driessen), Qserve, Holandija.

Saradnici Instituta tehničkih nauka SANU, koje su predvodili prof. dr Dragan Uskoković i prof. dr Nenad Ignjatović pripadali su timovima 1 i 4. Naučni koordinator projekta dr Klaus Lifajt izložio je postignute rezultate svih timova, a koordinator tima 1 dr Serena Best, kome pripada i grupa iz ITN SANU, rezultate svoga. Posebnu pažnju privukli su rezultati tima iz Srbije, koji je u poređenju sa drugim učesnicima na projektu ostvario najviše sumarne ocene.

Svakom učesniku BIOMATERIAL 2009, 5th International Technology Transfer Days dostavljen je Katalog učesnika u kome su institucije učesnika INCOMAT projekta predstavljene na nekoliko strana sa kratkim pregledom tehnologija koje se razvijaju u okviru njihovih institucija, njihovih prednosti i inovativnih aspekata. Institut tehničkih nauka SANU je u okviru kataloga predstavljen sa tri nove tehnologije koje su proteklih godina razvijene u Institutu: Chemical bottom-up procedure; Physicochemical synthesis procedure in solvent/non-solvent systems; Method of homogeneous sonochemical precipitation.
Prvog dana manifestacije održana su usmena izlaganja u kojima su prikazani aktuelni rezultati iz oblasti nauke o biomaterijalima:

Prof. dr Peter Fracl (Peter Fratzl), Potsdam, Nemačka, Bone as a load adapted hierarchically organised composite biomaterial;

Prof. dr Vilijam Bonifild (William Bonfield), Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija, Future of scaffold fabrication for bone tissue engineering;

Prof. dr Rena Bizios, San Antonio, SAD, Biomimetic ECM analogue coatings;

Prof. dr Nenad Ignjatović, ITN SANU, Srbija održao je predavanje Technologies for the production of nano/micro ceramic-bioresorbable polymer composites as a new controlled bone drug delivery system, čiji su autori Nenad Ignjatović, Magdalena Stevanović, Marija Vukomanović, Dragan Uskoković, i tako je upoznao međunarodnu javnost sa inovativnim tehnologijama koje se razvijaju u ITN SANU u Beogradu a odnose se na nove kompozitne biomaterijale. U okviru predavanja prikazane su sinteze novih kompozitnih biomaterijala ali i njihova primena u kliničkoj praksi.

U poslepodnevinim časovima organizovani su sastanci u trajanju od po 30 minuta, na kojima su učesnici manifestacije vodili razgovore sa učesnicima završnog INCOMAT projekta. Svakom partneru su unapred dostavljeni materijali o potencijalnom gostu, a partner je bio domaćin i tokom pola sata je odgovarao na sva pitanja gosta. Prvo veče skupa bilo je rezervisano za koktel, na kome se neoficijelno do kasno u noć diskutovalo o potencijalnoj saradnji i strategijama za nove projekte.

Drugog dana skupa prvo su saopštena predavanja vezana za in vitro trendove istraživanja i obezbeđivanje sistema kvaliteta primene biomaterijala. Nakon ovih predavanja usledile su prezentacije najinteresantnijih istraživanja u okviru INCOMAT projekta. Posebno zapaženo predavanje održao je prof. dr Vitalij Dubok, IPMS, Kijev, Ukrajina, o istraživanjima u domenu velikih koštanih rekonstrukcija, ljudskih lobanja. Tokom dva dana skupa trajala je posterska sekcija na kojoj su prikazani rezultati postignuti tokom INCOMAT projekta.

Izuzetno gostoprimstvo domaćina i činjenica da je manifestacija održana u velelepnoj i savremenoj zgradi STIFT kompanije obeležili su skup, stvarajući inspirativnu i prijatnu atmosferu.


Detaljnije informacije: www.ssa-incomat.com


KONTAKT:

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

 

 Srbija je najbolje ocenjena u karakterizaciji, in vitro, in vivo, kliničkim istraživanjima

 

Srbija najbolje ocenjena u istraživanjima citotoksičnosti, karakterizaciji materijala

 

Predstavljanje rezultata ostvarenih u okviru INCOMAT projekta

 

Prof. dr Peter Fratzl

 Prof. dr William Bonfield

 

Prof. dr Rena Bizios
 

Prof. dr Nenad Ignjatović

 


Prof. dr Dragan Uskoković domaćin Institutu „Ruđer Bošković“
 


Učesnici završnog sastanka INCOMAT projekta
 
 
 
   
Copyright © 2020 Institute of Technical Sciences of SASA