Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
6. mart 2018.

 

ŠESNAESTA KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA Nauka i inŽenjerstvo novih materijala“

6-8. decembar 2017, SANU, Knez Mihailova 35, Beograd

 

U organizaciji Društva za istraživanje materijala Srbije i Instituta tehničkih nauka SANU, u Beogradu je u periodu od 6. do 8. decembra 2017. godine održana Šesnaesta konferencija mladih istraživača „ Nauka i inženjerstvo novih materijala“ (16th Young Researchersc Conference - Materials Science and Engineering 2017).

Konferencija je tradicionalno okupila studente master i doktorskih studija, kao i doktore nauka mlađe od 35 godina. Ove godine se za učestvovanje na Konferenciji prijavilo više od 80 mladih naučnika iz 13 zemalja: Bosne i Hercegovine (1), Etiopije (1), Francuske (1), Izraela (1), Kine (1), Makedonije (1), Poljske (8), Rusije (8), Srbije (53), Španije (1), Tunisa (1), Turske (1) i Ukrajine (3). Od 81 prijavljenog apstrakta 62 je izloženo, pri čemu je 80% učesnika bilo iz Srbije. Kuriozitet ovogodišnje Konferencije jeste učešće studenata završne godine osnovnih studija na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Troje mladih ljudi, vođeni profesorkom Bojanom Obradović, ravnopravno je sa nešto starijim i iskusnijim kolegama izlagalo svoje naučne rezultate dobijene u okviru studentskog istraživačkog rada pod okriljem Centra za naučno-istraživački rad studenata TMF-a. Ukupan broj radova izloženih 2017. god. jednak je broju radova izloženih na prethodnoj Konferenciji, uz zadržan visok naučni nivo i očuvane osnovne principe, a to je da su učesnici oslobođeni plaćanja kotizacije i da je Konferencija neprofitna.

Šesnaestu konferenciju mladih istraživača otvorila je dr Smilja Marković, predsednik Naučno-organizacionog odbora. Dr Marković, je kao prvo, u ime Organizatora i u svoje lično ime,  izrazila ponos i zadovoljstvo što je Konferencija mladih istraživača opstala tokom dugih 16 godina i što je, štaviše, od 2002. godine, kada je to bio seminar lokalnog karaktera, sa oko 20 učesnika, prerasla u međunarodnu konferenciju sa oko 100 učesnika. Dr Marković je posebno naglasila da je ove godine prijavljeno 115 apstrakata i da je neposredno pred početak konferencije više od 30 učesnika otkazalo učešće iz finansijskih razloga, kao i da su to uglavnom učesnici iz Istočne Evrope, tačnije iz Rusije i Ukrajine. Takođe je sa žaljenjem konstatovala da je budžet za nauku u Srbiji već dugi niz godina veoma mali i da se istraživači zbog toga suočavaju sa problemima na svakodnevnom nivou; samim tim, svaki naučni rezultat je još značajniji, i proizvod je kako znanja tako i upornosti, entuzijazma i dovitljivosti svakog pojedinca. S. Marković je ipak konstatovala da se učesnici nisu okupili da bi govorili o lošim stranama istraživačkog rada već da bi izložili svoje aktuelne rezultate, i poručila im da prisustvo na konferenciji iskoriste i da nauče nešto novo od svojih kolega, da razmene ideje, upoznaju se i ostvare kontakte za potencijalnu buduću saradnju. Dr Marković je obavestila učesnike o nagradama koje će Društvo za istraživanje materijala Srbije dodeliti učesnicima sa najboljim prezentacijama; jedna od nagrada je besplatna kotizacija za učešće na konferenciji YUCOMAT 2018, koja će se održati od 3. do 7. septembra 2018. god. u Herceg Novom, Crna Gora, dok će najboljem od učesnika iz Srbije Društvo dodeli finansijsku podršku za učestvovanje na Konferenciji FEMS Junior Euromat 2018 (Conference FEMS Junior Euromat 2018), koja će se održati u periodu od 8. do 12. jula 2018. god. u Budimpešti, Mađarska. Na samom kraju svog pozdravnog govora, dr Marković se zahvalila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za finansijsku podršku koju su Organizatori dobili, kao i čelnim ljudima Univerziteta u Beogradu koji su Organizatorima izašli u susret i prvog dana konferencije ustupili na korišćenje jednu od sala u zgradi Rektorata. Nakon toga se u ime Univerziteta u Beogradu učesnicima obratila prorektor prof. dr Ivanka Popović. Prof. Popović je istakla da je Univerzitet u Beogradu učvrstio svoju poziciju na Šangajskoj listi za 2017. godinu i da se nalazi među 300 najboljih svetskih univerziteta, tj. da je rangiran između 201. i 300. mesta. Pozicioniranje na Šangajskoj listi, koja obuhvata svega dva odsto svetskih univerziteta, dokaz je kvaliteta i konkurentnosti Univerziteta u Beogradu. Ovaj uspeh ostvaren je ogromnim zalaganjem naučnika sa fakulteta i instituta u sastavu Univerziteta u Beogradu, čiji je doprinos izuzetan s obzirom na nedovoljna sredstva uložena u visoko obrazovanje i nauku. U tom smislu, poručila je, veoma je značajno i uključivanje mladih istraživača u naučne projekte, a samim tim veliki značaj imaju i konferencije kao što su Mladi istraživači. Nakon prorektora, u ime SANU i Instituta tehničkih nauka SANU, skup je pozdravio akademik Dejan Popović. Profesor Dejan Popović se složio sa prethodno navedenim činjenicama o malom nacionalnom budžetu za nauku istakavši da je zbog toga još značajnije konkurisanje i uključivanje u evropske projekte, posebno Horizont 2020, koji omogućuju da se dobiju značajnija finansijska sredstva kao i da se koriste savremeni uređaji. Na kraju, profesor Popović je Organizatorima uputio sve čestitke, a učesnicima poželeo uspešnu konferenciju na kojoj će uz izlaganje rezultata i učestvovanje na sekcijama pronaći vremena i za druženje i zabavu. Usledio je pozdravni govor prof. dr Dragana Uskokovića, predsednika Društva za istraživanje materijala Srbije. Prof. Uskoković je učesnicima govorio o 22 godine dugoj istoriji Društva za istraživanje materijala Srbije. Profesor Uskoković je objasnio da je sa brzim razvojem nauke o materijalima, u drugoj polovini XX veka započelo i formiranje nacionalnih društava za istraživanje materijala. Prvo takvo društvo, MRS (The Materials Research Society), osnovano je početkom 70-ih godina u USA, nakon desetak godina osnovano je Evropsko društvo za proučavanje materijala (E-MRS), zatim Japansko, a 1995. godine i Jugoslovensko društvo za istraživanje materijala. Tada, 1995. god. održana je i prva YUCOMAT konferencija, ali kako je istakao prof. Uskoković, „prekursor“ ove ideje je mnogo stariji, a to su konferencije Međunarodnog instituta za nauku o sinterovanju, koje su se održavale od 1969. pa sve do 2002. godine. Od 1995. godine, tokom naredne 22 godine, Konferencija je prešla dugačak put od čisto nacionalne do internacionalne konferencije. Od 2010. god. YUCOMAT se organizuje pod pokroviteljstvom Federacije evropskih društava za materijale (FEMS - Federation of European Materials Societies) i Američkog društva za istraživanje materijala (MRS). U proteklom periodu, više od 200 eminentnih naučnika sa najpoznatijih svetskih univerziteta i nacionalnih laboratorija (Stanford, Berkli, Brukheven, Oksford, Kembridž, Univerzitet Kolumbija - Njujork, Tokio, Seul, Singapur, Lozana, itd.) govorilo je po pozivu na YUCOMAT-u. Među tih 200 naučnika nalaze se i tri dobitnika nagrade za izuzetni doprinos nauci i inženjerstvu materijala, koju je Društvo ustanovilo 2015. god, a to su profesor Ivan Božović (dobitnik iz 2015. god.), profesor Gordana Vunjak-Novaković (2016. god) i prof. dr Velimir Radmilović, dopisni član SANU (2017. god.). Iz jedne takve manifestacije, koja se svrstava među najbolje konferencije o nauci o materijalima u Evropi, proistekla je Konferencija mladih istraživača; YUCOMAT je trasirao put Mladim istraživačima i kao cilj postavio visok profesionalizam i naučnički entuzijazam. Profesor Uskoković se osvrnuo i na proteklih 15 skupova Mladih istraživača. Akcija je započela 2002. god. na inicijativu Društva za istraživanje materijala, i u saradnji sa ITN SANU, sa idejom da se okupe mladi istraživači iz Srbije, da (mnogi od njih po prvi put) usmeno prezentuju svoje rezultate, da diskutuju o različitim naučnim ili tehničkim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju, i da uz svoje starije i već afirmisane kolege formiraju svoju naučnu karijeru. Te 2002. god. održan je Seminar sa 27 učesnika. Tokom godina broj učesnika je rastao (2003. – 30, 2004. – 26, 2005. – 29, 2006. – 50, 2007. – 57, 2008. – 61, 2009. – 72, 2010. – 74, 2011. – 82, 2012. – 71, 2013. – 83, 2014. – 85, 2015. – 61, 2016. – 62); 2008. godine Seminar je prerastao u Konferenciju a 2010. god. Konferencija je postala međunarodna, a engleski službeni jezik. Na kraju je prof. Uskoković uporedio Konferenciju mladih istraživača sa konferencijom EUROMAT Junior koju svake druge godine organizuje Federacija evropskih društava za istraživanje materijala, i istakao da možemo biti zadovoljni kako brojem učesnika tako i naučnim kvalitetom. Na kraju, podstakao je učesnike da aktivno učestvuju u izlaganjima, da svojim pitanjima, komentarima i savetima povećavaju kvalitet diskusije tokom konferencije, motivišući i inspirišući dalji rad mladih istraživača.

Nakon toga dr Marković je zvanično proglasila početak 16. konferencije mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala.

Tokom tri dana trajanja Konferencije, prezentacije su izlagane u okviru šest tematskih oblasti: 1. Biomaterijali, 2. Materijali sa primenom u zaštiti životne sredine, 3. Teorijsko modelovanje materijala, 4. Nanostrukturni materijali, 5. Nove metode sinteze i procesiranja, i 6. Materijali sa primenom u visokim tehnologijama; sve prezentacije bile su usmene u trajanju od po 15 minuta.

Tematska oblast Biomaterijali bila je podeljena na tri sekcije i održano je ukupno 16 predavanja. Imali smo priliku da čujemo detalje o sintezi čestica NaYF4:Yb,Er@hitozan, i njihovoj potencijalnoj primeni za bioimidžing ćelija kancera, kao i o uticaju spoljašnjeg magnetnog polja na nanostrukturne čestice magnetnih oksida u ferofluidu. Bilo je reči i o inženjerstvu biokompozitnih materijala koji imaju poboljšanu biokompatibilnost i bioaktivnost, i to skafolda na bazi hidroksiapatita, polimetakrilata i kazeina, kao i prevlaka na bazi hidroksiapatita i hitozana sa srebrom i gentamicimom, na titanijumskim pločicama. Takođe, održan je set predavanja o dizajniranju, sintezi i karakterizaciji nanočestica i nanokompozita koji se mogu koristiti za kontrolisano otpuštanje farmaceutika.

U okviru tematske oblasti Materijali sa primenom u zaštiti životne sredine održano je 10 predavanja, koja su bila organizovana u dve sekcije. Govorilo se o upotrebi različitog agro-industrijskog otpada za proizvodnju bioetanola, kao i o potencijalnoj primeni aktiviranih ugljeničnih materijala kao sorbenata siloksana. Pokazano je i da se različiti zagađivači iz otpadnih voda mogu ukloniti primenom materijala kao što su adsorbensi na bazi alginata, morskih školjki, TiO2, ZrO2/Fe3O4, ili hidrogelova na bazi hitozana. Osim toga, pokazano je i da se nusprodukti iz industrije vina mogu koristiti kao izvor fenolnih jedinjenja.

U okviru dve sekcije na temu Teorijsko modelovanje materijala održano je 9 prezentacija. Među radovima je bilo onih koji se zasnivaju na teorijskim proračunima i simulacijama, kao i onih u kojima su se na osnovu eksperimentalnih rezultata određivali optimalni uslovi procesiranja materijala sa željenim karakteristikama. DFT proračuni su korišćeni za modelovanje materijala koji imaju potencijalnu primenu za skladištenje električne energije ili kao katalizatori. I ove godine je fokus bio na karakteristikama grafenskih materijala, i to dopiranih različitim jonima, kao što su npr. N, Yb, Sr ili B.  Pokazano je i kako hemometrijska analiza FTIR i visokorezolucionih XRPD podataka može da pomogne pri tumačenju karakteristika srednjovekovne grnčarije iz manastira Studenica, koji je upisan na Listu mesta svetske baštine UNESCO-a.

U dve sekcije sa temom Materijali sa primenom u visokim tehnologijama održano je 9 predavanja. Pokazano je kako se variranjem eksperimentalnih uslova  mogu optimizovati osobine fleksibilnih superkondenzatorskih elektroda na bazi polimernih folija. Jedan broj predavanja bio je posvećen sintezi i karakterizaciji novih elektrohemijskih naterijala na bazi NaNi0.33Mn0.33Co0.33O2, NaNi0.61Mn0.27Co0.12O2 i NaxTMO2, gde je TM jon prelaznog metala tj. Co, Mn ili Ni. Održano je veoma interesantno predavanje o mogućnosti reciklaže LiCo0.415Mn0.435Ni0.15O2 iz potrošenih Li-jonskih baterija i osobinama recikliranog materijala u ciklusu punjenje/pražnjenje u različitim elektrolitima. Bilo je reči i o digitalnoj holografiji na grafenskom papiru i potencijalnoj primeni takvih materijala za akustične membrane; o dielektričnim materijalima na bazi barijum stroncijum titanata, kao i o uticaju magnetnog uređenja na dinamiku kristalne rešetke u jedinjenju TaFe1.25Te3.

U okviru tematske oblasti Nanostrukturni materijali održano je 8 predavanja. Održano je interesantno predavanje o sintezi i in situ karakterizaciji jednog od najproučavanijih provodnih polimera, polianilinu, koji zbog svoje izuzetno velike električne provodljivosti ima široku primenu za proizvodnju senzora, elektrostatičkih prevlaka, materijala koji apsorbuju radarske zrake, itd. Pokazano je kako promena sadržaja 12-volfram fosforme kiseline (12WPA) u kompozitima sa grafen oksidom utiče na hemiju površine i termičku stabilnost kompozita. Ova istraživanja su značajna s obzirom na potencijalnu primenu GO/12WPA kompozita za skladištenje električne energije. Održano je predavanje o sintezi kompozita grafen/dijamant WC sa poboljšanim mehaničkim osobinama koje omogućavaju njihovu primenu u vojnoj industriji. Takođe, bilo je reči o primeni WO3 za desorpciju vodonika; koloidnim česticama TiO2 modifikovanim polikaprolaktonom, čime su poboljšane fotokatalitičke osobine; fizičkohemijskim osobinama nanočestica kobalt ferita dopiranih cinkom, itd.

Deset predavanja je održano u okviru tematske celine Nove metode sinteze i procesiranja. Bilo je reči o uticaju ultrazvučne pripreme prahova na sintezu cirkonata retkih zemalja; reakciji formiranja kiseonika na elektrohemijski sintetisanom nikl oksidu; bipolarnoj elektrohemiji, kao moćnoj metodi za simultanu sintezu i aktivaciju elektrohemiluminiscentnih termoosetljivih Janus čestica; uporednoj analizi površinskih osobina nosača katalizatora na bazi Ti-SiO2 i PdRe/Ti-SiO2 katalizatora, itd.

Društvo za istraživanje materijala Srbije je 2017. godine po deseti put bilo sponzor nagrade za najbolju prezentaciju, i to besplatne kotizacije za učešće na Dvadesetoj godišnjoj konferenciji YUCOMAT 2018, koja će se održati od 3. do 7. septembra 2018. godine u Herceg Novom, Crna Gora, kao i plakete. Kao osnovne parametre, predsednik Naučno-organizacionog odbora i po dva predsedavajuća na svakoj od sekcija, ocenjivali su kvalitet istraživanja (originalnost, inovativnost i napredak u onosu na trenutna dostignuća u naučnoj oblasti) kao i kvalitet samog prezentovanja (terminologija, razumevanje, kvalitet odgovora na pitanja predsedavajućih i publike, tehnički kvalitet prezentacije). Ove godine su se posebno izdvojila tri predavanja, koja su  po tematici i rezultatima u korak sa aktuelnim svetskim istraživanjima, pa su i dodeljene tri ravnopravne nagrade.

Jana Misurovic
Zeljko Mravik
Jana Mišurović
Željko Mravik
Zohar A. Arnon
Petar Laušević
Zohar A. Arnon
Petar Laušević

Dobitnici nagrada za 2017. godinu su:

(1) Jana Mišurović za predavanje „Synthesis and characterization of nanofibrous polyaniline“ autora: Jana Mišurović, Gordana Ćirić-Marjanović, University of Belgrade, Faculty of Physical Chemistry, Studentski trg 12-16, 11158 Belgrade, Serbia.Predavanje je održano u sekciji Nanostructured Materials I.

(2) Željko Mravik za predavanje „Surface chemistry, thermal stability and structural properties of graphene oxide/12-tungstophosphoric acid nanocomposite“, autora: Željko Mravik,1 Danica Bajuk-Bogdanović,2 Smilja Marković,3 Ivanka Holclajtner Antunović,2 Zoran Jovanović1, 1Laboratory of Physics, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, P.O. Box 522, 11001 Belgrade, Serbia, 2Faculty of Physical Chemistry, University of Belgrade, P.O. Box 47, 11158 Belgrade, Serbia, 3Institute of Technical Sciences of SASA, Kneza Mihaila 35/IV, 11000 Belgrade, Serbia. Predavanje je održano u sekciji Nanostructured Materials I.

(3) Zohar A. Arnon za predavanje „Dynamic microfluidic control of supramolecular peptide self-assembly“, autora: Zohar A. Arnon,1 Andreas Vitalis,2 Aviad Levin,1 Thomas C. T. Michaels,3 Amedeo Caflisch,2 Tuomas P. J. Knowles,3 Lihi Adler-Abramovich,4 Ehud Gazit1,5, 1Department of Molecular Microbiology and Biotechnology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel, 2Department of Biochemistry, University of Zurich, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zurich, Switzerland, 3Department of Chemistry, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge, CB2 1EW, UK, 4Department of Oral Biology, The Goldschleger School of Dental Medicine, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel, 5Department of Materials Science and Engineering, Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel. Predavanje je održano u sekciji Nanostructured Materials II.

Osim besplatne kotizacije za učešće na Konferenciji YUCOMAT 2018, Društvo za istraživanje materijala Srbije je odlučilo da najboljem učesniku iz Srbije dodeli finansijsku podršku za učestvovanje na Konferenciji FEMS Junior Euromat 2018 (Conference FEMS Junior Euromat 2018), koja će se održati u periodu od 8. do 12. jula 2018. god. u Budimpešti, Mađarska. Komisija je odlučila da ovu nagradu dodeli Petru Lauševiću koji je održao predavanjeActivated ion-track carbon flexible supercapacitor electrodes with different channel densities“, autora: Petar Laušević,1,2 Predrag Pejović,2 Vladimir Nikolić,1 Zoran Laušević,1 Maria Eugenia Toimil-Molares3, 1Laboratory of Physical Chemistry, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 2School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 3GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany. Predavanje je održano u okviru sekcije Materials for High-technology Application I

16YRC  

Svi prijavljeni apstrakti štampani su u zborniku Sixteenth Young Researchersc Conference – Materials Science and Engineering. Da bismo omogućili svima zainteresovanima, a posebno budućim učesnicima, da se upoznaju sa programom Konferencije i izloženim problematikama, Program Konferencije i zbornik apstrakata su objavljeni u digitalnom repozitorijumu Instituta tehničkih nauka SANU; na internet sajtu Društva za istraživanje materijala Srbije; kao i na pretraživaču Google Books.

I ove godine su predavači, predsedavajući i gosti Konferencije mladih istraživača svojim aktivnim učešćem ostvarili atmosferu kvalitetnog naučnog skupa, ekvivalentnog konferencijama mladih istraživača u Evropi i Svetu. Učesnici su pozvani da radove prikazane na Šesnaestoj konferenciji mladih istraživača objave u časopisu Tehnika – Novi materijali, 2018. god., sveskama posvećenim 16YRC. Naredna, sedamnaesta Konferencija mladih istraživača najavljena je za period 4-6. decembar 2018. god; mesto održavanja - zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti, Kneza Mihaila 35, Beograd.

 

KONTAKT

dr Smilja Marković
predsednik Naučno-organizacionog odbora 16YRC
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU