Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
22. mart 2022..

 

Druga meĐunarodna konferencija Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022


Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu poziva vas na drugu međunarodnu konferenciju Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022, koja će se održati od 22. 8. 2022. do 26. 8. 2022. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prezentacije na konferenciji će biti plenarne (po pozivu), a ostale učesnike pozivamo da pošalju apstrakte za oralne ili poster prezentacije. Fokus konferencije ELMINA2022 će biti na metodama elektronske mikroskopije primenjenim u nanonaukama i nanotehnologijama (fizika, hemija, nauka o materijalima, geologija i biomedicinske nauke).

Za vise informacija, uključujući i impozantnu listu plenarnih predavača po pozivu, posetite https://elmina.tmf.bg.ac.rs ili nas kontaktirajte preko izvršnog organizatora konferencije jelica.kurcanski@panacomp.net .

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU