Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
17. april 2013.

 

Predavanje „POTENCIJALNE I STVARNE MOGUĆNOSTI SOLARNO-TERMALNIH TEHNOLOGIJA“

 

Ilija Radovanović, M.Sc. E.E., Elektrotehnički fakultet u Beogradu održao je predavanje pod nazivom „POTENCIJALNE I STVARNE MOGUĆNOSTI SOLARNO-TERMALNIH TEHNOLOGIJA“. Predavanje je održano 11. aprila sa 2013. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

 

U periodu od 19-24 novembra, u Sevilji je održan seminar/radionica „International Advanced Training Seminar/Workshop on solar thermal electricity“. Na predlog potpredsednika SANU, akademika Ljubiše Rakića, ovom seminaru su kao predstavnici Instituta tehničkih nauka SANU prisustvovali Dr Jerko Labus i Ilija Radovanović.

Seminar/radionica je sponzorisan od strane InterAcademic Group for Development (GID, Paris) i Euro Mediterranean Academic Network (EMAN), a organizovan je u saradnji sa Advanced Technology Centre for Renewable Energies (CTAER, Andalucia, Spain) i Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN).

Cilj seminara/radionice bio je upoznavanje sa sistemima za proizvodnju električne energije korišćenjem tehnologije solarnih koncentratora. Drugi cilj seminara bio je da se uspostavi internacionalna mreža mladih istraživača iz svih zemalja učesnica (uglavnom mediteranske zemlje) koji bi u budućnosti sarađivali i potpomogli napredak ovih tehnologija. Ujedno, ti ljudi, odnosno institucije koje stoje iza njih, bile bi kontakti prilikom zajedničkog ulaska u projekte ili dolaska zainteresovanih investitora.

 

Solarno-termalna električna energija (STE) je jedina obnovljiva tehnologija sa dovoljnim potencijalom da odgovori električnim potrebama širom sveta, kako bi se postigao sistem proizvodnje električne energije bez ugljenika. Na predavanju je predstavljen pregled mogućnosti implementacije solarno-termalnih tehnologija u mediteranskim državama, sa posebnim osvrtom na projekte koji su započeti u Andaluziji, Španija. Danas su različite vrste solarno-termalne tehnologije implementirane širom sveta. Visoko koncentrovani PV termalni sistemi (HCPVT), Dish-Stirling sistemi nemačkog vazdušno-kosmičkog centra (DLR), linearna Fresnel tehnologija (Puerto Errado 2.150 MW) i njihove vrednosti, prednosti i sama tehnologija su predstavljene, a takođe i tehnologija Parabolic Trough Collectors (PTC), komponente sistema, proizvodnja električne energije, kao i sam industrijski proces. Borges Thermo solar, Concentrated Solar Power (CSP) postrojenje potencijala od 22,5 MW izlazne električne snage, koja se obezbeđuje PTC i hibridizacijom sa biomasom, prva je termo-solarna elektrana na komercijalnoj osnovi u svetu. Najperspektivnija tehnologija danas je tehnologija solarnog tornja koja se primenjuje u postrojenjima sa centralnim tornjem, Gemasolar sa 110 GWh godišnje proizvodnje električne energije (Torresol) i u Abengoa Solar PS10 i PS20 (Solucar Complex, Sevilja, Španija). Istaknut je problem skladištenja električne energije kod ovih postrojenja koji je rešen korišćenjem sistema termalnih skladišta koja dozvoljavaju da se primarna energija sakupljena u solarnom polju koristi kasnije, sa posebnim osvrtom na sisteme za skladištenje topljene soli koji se koriste kod komercijalnih solarnih elektrana. Predstavljen je i pregled problema sa merenjem direktne solarne radijacije, procena i predviđanja, kao i konstruisanje, operabilnost i održavanje STE postrojenja i njihov uticaj na okolinu.

 

KONTAKT
dr Zoran Nikolić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 104
e-mail: zoran.nikolic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU