Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
Jun 2008.
 

INCOMAT

 

INCOMAT – radni sastanak (Team Leader Meeting)
Amsterdam, Holandija, 27. maj 2008.

6th Framework Programme


U Amsterdamu je 27. maja 2008. održan redovni sastanak članova FP6 projekta Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research (FP6-NMP3-CT-2007-032918). Sastanak je održan u kompaniji Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam. U okviru Tima 1, čiji je rukovodilac Univerzitet u Kembridžu, Institut tehničkih nauka SANU podneo je izveštaj o postignutim rezultatima i planiranim aktivnostima. Sastanku su prisustvovali i rukovodioci ostalih timova:

  1. Klaus Liefeith (KL), P2-iba
  2. Gerhard Hildebrand (GH), P2-iba
  3. Elke Römhild (ER), P1-STIFT
  4. Vesna Babić-Ivancić, P3-RBI
  5. Serena Best, P14-UCam
  6. Joanne Kwon, P14-UCam
  7. Vladimir Popov, P12 –ILIT Moscow
  8. Nenad Ignjatović, ITS Belgrade
  9. Willibrord Driessen, Qserve Amsterda

Menadžer projekta Elke Römhild upoznala je u okviru uvodnog izlaganja sve prisutne sa trenutnim stanjem na projektu. Dr Gerhard Hildebrand i dr Klaus Liefeith podneli su izveštaj o dosadašnjim rezultatima svih timova uključenih u realizaciju projekta, a posebno su istakli tim iz Srbije (pod rukovodstvom prof. dr Dragana Uskokovića), koji je u najvećem broju aktivnosti bio najuspešniji. Gospođa Römhild je ukazala na izuzetnu efikasnost tima Instituta tehničkih nauka SANU (skraćenica ITS), činjenicu da je najveći broj poseta sajtu INCOMAT-a inicirao ovaj tim, kao i na kvalitetnu regionalnu analizu koju je sačinio Institut. Dr Vladimir Popov je u svom izlaganju predložio strategiju daljeg razvoja projekta INCOMAT.

 
INCOMAT meeting, Amsterdam, May 2008
Tim Instituta tehničkih nauka SANU predstavljao je dr Nenad Ignjatović, koji je usmeno izložio rezultate koje je ovaj tim ostvario u tekućoj 2008. godini: veliki broj visoko rangiranih publikacija, dve magistarske teze koje se privode kraju, kao i uspostavljena mreža koja objedinjuje širok spektar istraživanja, počev od sinteze i karakterizacije pa do primene biomaterijala. Pažnju učesnika sastanka posebno je privukla informacija da se svake godine u Beogradu održava Konferencija mladih istraživača iz oblasti nauke i inženjerstva materijala, na kojoj mladi istraživači u usmenim izlaganjima prikazuju svoje rezultate.
 

Dr Nenad Ignjatović predstavio je narednu konferenciju Društva za istraživanje materijala Srbije YUCOMAT 2008 u okviru koje će se održati sledeći radni sastanak projekta INCOMAT.

 

KONTAKT:

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU