Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
Jun 2008.
 

8th World Biomaterials Congress

 

Osmi svetski kongres o biomaterijalima
Amsterdam, Holandija, 28. maj – 1. jun 2008.

   

Biomaterials Congress

Usmeno izlaganje - dvorana CD

Osmi svetski kongres o biomaterijalima održan je od 28. maja do 1. juna 2008. godine u Amsterdamu. Kongresu je prisustvovalo oko 3500 istraživača iz celog sveta. Vodeći svetski istraživači iz Amerike, Azije, Evrope, Afrike i Australije prikazali su najnovija istraživanja u oblasti biomaterijala.
Veliki broj eminentnih stručnjaka učestvovao je u organizaciji ove konferencije.

Organizacioni odbor: Wouter J. A. Dhert, Klaas de Groot, Joost D. de Bruijn, Dirk W. Grijpma.

Naučni odbor: James Kirkpatrick, Jan Feijen, Clemens A. van Blitterswijk, John A. Jansen, Luigi Ambrosio, Josep A. Planell, Peter Thomsen.

Koordinatori programa: Sander C. G. Leeuwenburgh, Jos Malda, Jeroen Rouwkema.

Međunarodni naučni odbor: Toshihiro Akaike, Gloria de Almeida Soares, Iain Anderson, Mario Barbosa, Laurence Bordenave, Barbara D.Boyan, Yilin Cao, Cecila de Carvalho Zavaglia, Ashutosh Chilkoti, Chong-Su Cho, Alberto Cigada, Lisbeth Grondahl, Thomas Horbett, Ging-Ho Hsiue, Kazuhiko Ishihara, Seung Jin Lee, Mutlu Karakelle, Minna Kellomäki, Sampath Kumar, Andrew Lloyd, Gabriel P.Lopez, Keith Mc Lean, Antonios G. Mikos, Ajit Nair, Hajime Ohgushi, Tae Gwan Park, Heinrich Planck, Laura Poole-Warren, John L. Ricci, Julio San Roman, Paul Santerre, Heather Sheardown, Laura J. Suggs, Hsing-Wen Sung, Elizabeth Tanner, Pentti Tengvall, Paolo Tranquilli-Leali, William Wagner, Kimberly A Woodhouse, Tingfei Xi, Takayuki Yoneyama, Yaoting Yu, Nobuyuki Yui, Xingdong Zhang itd.

Konferencija se odvijala istovremeno u dvanaest kongresnih dvorana. Usmenih sekcija je bilo 105, a posterskih 57. Ukupan broj izloženih radova je oko 3000. Prikazana su najnovija istraživanja iz oblasti NANOTEHNOLOGIJA, KOMPOZITNIH BIOMATERIJALA, REKONSTRUKCIJE GENA, INŽENJERSTVA TKIVA, LEČENJA KANCERA, CILJANE DOSTAVE LEKOVA, FAKTORA RASTA, HIDROGELOVA, INJEKTIBILNIH CEMENATA itd.

Kongres je podržao veliki broj vodećih svetskih kompanija u proizvodnji biomaterijala, kao što su DSM, Integra, Invibio, PURAC, GENZYME, BOSE, IonBond, TiGenix, PolyVation i dr. Na izložbenim štandovima 44 izlagača iz celog sveta učesnici konferencije su se mogli upoznati sa njihovim najnovijim proizvodima. Velika pažnja posvećena je upravo ovoj vrsti proizvoda zato što primena biomaterijala doprinosi povećanju prosečne životne starosti i poboljšanju kvaliteta življenja. Posebna grupa istraživanja usmerena je na primenu biomaterijala u svemirskim istraživanjima, jer je za vreme svemirskih letova najbliža klinika “veoma daleko”.

U okviru konferencije o biomaterijalima održan je FORUM MLADIH ISTRAŽIVAČA na kome su učesnici iz celog sveta diskutovali o politici zapošljavanja mladih.

Posebna sekcija održana je u čast profesora Klaasa de Groota, utemeljivača sinteze, karakterizacije i primene kalcijum-fosfatne keramike, kalcijumhidroksiapatita, glavnog sastojka neorganske komponente koštanog tkiva. Profesor Clemens A. van Blitterswijk je govorio o radu profesora De Groota, koji je do sada objavio 1121 visokorangiranih radova sa ukupno 20260 citata.

Na Osmom svetskom kongresu o biomaterijalima Srbija je predstavljena sa samo jednim radom – posterom: Ultrasound Synthesis of Poly-DL-lactide-co-glycolide/Hydroxyapatite Core-shell Nano-spheres, čiji su autori Marija Jevtić, Nenad Ignjatović, Miodrag Mitrić i Dragan Uskoković. Rad je predstavio dr Nenad Ignjatović iz Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd. Poster je bio izložen 29. i 30. maja 2008. U radu je predstavljena nova metoda za dobijanje nano- kompozitnih biomaterijala Posebno interesovanje za rezultate prikazane u ovom radu pokazali su dr Aldo Boccaccini (Imperial College, London), profesor Serena Best (Cambridge University), profesor Naznin Sultana (Hong Kong University); dr Mototsugu Tanaka (Kanazawa Institute of Technology, Japan) i dr Jindřiška Bočková (Univerzitet u Brnu, Češka). Navedeni istraživači ukazali su na mogućnost uspostavljanja saradnje u vezi sa daljim radom na polju ultrazvučne sinteze nanokompozitnih biomaterijala koji se sintetišu u laboratoriji Instituta tehničkih nauka SANU u Beogradu.

 

 

Biomaterials Congress

Poster sekcije O i N

Biomaterials Congress

Usmeno izlaganje - dvorana RSTU

Biomaterials Congress

Izložbeni štand

Nenad Ignjatovic

dr Nenad Ignjatović u Amsterdamu

 

KONTAKT:

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: advamat@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU