Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
23. jun 2009.

 

Ceramics, Cells and Tissues
12th Annual Seminar & Meeting

Surface-Reactive Biomaterials as Scaffolds and Coatings: interaction with cells and tissues,
Faenca, Italija, 19–22. maj 2009. godine

 

Prof. dr Dragan Uskoković za govornicom predstavlja najnovija istraživanja iz oblasti novih nanokompozitnih struktura za kontrolisano oslobađanje lekova.
Sednice su bile dobro posećene i praćene vrlo živom diskusijom. Dvadesetak postera je bilo izloženo sve vreme trajanja konferencije. U susednoj prostoriji je bila izložba opreme, literature i različitih biomedicinskih dostignuća.
U prvom redu: prof. dr Dragan Uskoković sa prof. dr A. Ravaljolijem (levo), predsednikom Organizacionog odbora konferencije i prof. dr Kančedom (R. Cancedda) i prof. dr Aldom Bokačinijem, kopredsednicima Naučnog odbora konferencije (desno).

Nakon posete kulturno-istorijskim spomenicima Ravene, održana je večera na kojoj su uručene nagrade najboljim mladim istraživačima.

Neki od učesnika konferencije na izletu u Raveni, snimljeni tokom posete Danteovom grobu.
 

Ovo je bila dvanaesta u nizu konferencija koje su počele sa aktivnošću 1991. godine i održavaju se sa promenljivom učestalošću u godišnjim ili dvogodišnjim intervalima. Na konferenciji je saopšteno oko 120 radova: stotinak usmenih izlaganja, od čega veliki broj po pozivu, organizovanih u petnaest sednica, i dvadesetak radova predstavljenih u vidu postera. Učestvovalo je nešto više sto učesnika iz trideset zemalja. Radovi saopšteni na konferenciji bili su posvećeni sledećim opštim temama:

 • karakterizacija i modelovanje biomaterijala: procesiranje, struktura, funkcionalnost i perspektiva primene;
 • molekularna biomimetika i inženjerstvo površina (nanokompoziti, nanomehanika, nanomagnetika, nanofotonika, nanoelektronika);
 • biologijom inspirisani materijali: od strukture u prirodi do biohibridnih kompozita;
 • uticaj mikro i nano-topografskih efekata na interakciju između materijala i ćelija (razvoj u nanomedicinskoj keramici);
 • fizički i hemijski tretman površina ortopedskih implanata i dodirnih površina sa tkivom;
 • dentalna i ortopedska primena keramike;
 • uloga nanotehnologija i spektroskopskih metoda karakterizacije (SEM, AFM, FTIR, RAMAN, EPR itd.);
 • porozni i neporozni staklo-keramika sistemi sa povećanom površinskom reaktivnošću, prevlake i „inteligentni“ bioaktivni cementi;
 • nedavni napredak u biocementima i injektabilnim biomaterijalima;
 • razvoj biomaterijala korišćenjem kompjuterskog modelovanja i simulacije: uloga industrije;
 • multifunkcionalni sistemi i hemijska primena (prevlake, kontrolisano otpuštanje lekova i gena);
 • genetičko inženjerstvo i uloga proteina u kontaktu sa površinski reaktivnim biomaterijalima;
 • novi koncepti keramike za inženjerstvo tkiva;
 • proizvodi na bazi ćelija – porozna keramika za reparaciju kosti: životinjski modeli i kliničke studije;
 • standardizacija, patenti i sertifikacije biokeramičkih materijala i uređaja.

Održane su i dve diskusije za okruglim stolom:

 • Najbolje keramičke prevlake za metalne koronarne stentove;
 • Bioaktivno staklo-keramika ili hidroksiapatit za skafolde u inženjerstvu tkiva,

kao i jedan dopunski simpozijum:

 • Prirodne nanotehnologije u finkciji zdravlja: površinski reaktivne gline i vode.

Diskusija koja je pratila održane okrugle stolove bila je veoma živa i interesantna, pa će se u integralnom obliku naći u zborniku konferencije.
U okviru sednice br. 5 „Biokompoziti 1“ autor ovog prikaza je održao predavanje po pozivu pod nazivom „Multifunkcionalni mikro i nanokompoziti za kontrolisano oslobađanje lekova“, koje je naišlo na veliko interesovanje učesnika i izazvalo živu diskusiju. Takođe je predsedavao sednicom br. 9 „Biokativno staklo-keramika“, kao i okruglim stolom br. 2 „Bioaktivno staklo-keramika ili hidroksiapatit za skafolde u inženjerstvu tkiva“, zajedno sa profesorom Aldom Bokačinijem (Aldo Boccaccini).

Društveni program je bio vrlo živ i interesantan. Koktel dobrodošlice je održan u Skupštini grada. U okviru koktela učesnici konferencije su prisustvovali otvaranju umetničke izložbe takmičarskog karaktera „Metamorfoze ljudskog tela: mitologija, religija i nauka“. Od približno stotinu izloženih dela, nekoliko je dobilo priznanja za najbolja ostvarenja i tom prilikom su laureatima uručene diplome i novčane nagrade. U četvrtak 21. maja za sve učesnike konferencije organizovan je izlet u Ravenu sa posetom poznatim kulturnim spomenicima (Teodorikov mauzolej, mauzolej Gale Placidije, San Vitale, Danteov grob i dr.). U večernjim satima, nakon izleta, organizovana je svečana večera tokom koje su proglašena dva najbolja mlada istraživača koja su usmeno predstavila svoje radove: jedan domaći i jedan iz inostranstva. Organizovana je i lutrija na kojoj su glavnim dobitnicima uručeni zbornici radova sa prethodnih konferencija i flaširano vino koje se proizvodi u podrumima glavnog organizatora konferencije profesora Antonija Ravaljolija (Antonio Ravaglioli).

Sve u svemu, bila je to jedna veoma dobra i uspešna konferencija koja je učesnicima pružila velike mogućnosti da se upoznaju sa novinama u ovoj oblasti i razmene mišljenja.
 

 

KONTAKT

Prof. dr Dragan Uskoković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU