Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
1. jun 2011..

 

38. meĐunarodno svetovanje SlovaČkog druŠtva za hemijsko inŽenjerstvo
23–27. maj 2011. godine, Tatransk'e Matliare, Slovačka

 

Konferenciju je organizovalo Slovačko društvo za hemijsko imženjerstvo u saradnji sa Institutom za hemijsko i biohemijsko inženjerstvo Slovačkog tehnološkog univerziteta. Cilj konferencije je predstavljanje najnovijih rezulatata istraživanja i tehničkih i tehnoloških dostignuća u oblasti hemijskog i biohemijskog inženjerstva, primene mašinstva u hemiji, kontrole procesa u hemijskoj i prehrambenoj industriji, sa posebnim akcentom na racionalno korišćenje izvora energije, ekologiju i upravljanje rizicima.

Učesnici su svoje rezultate predstavili u okviru sednice usmenih predavanja i posterske sednice, a imali su priliku da čuju i veoma zanimljiva plenarna predavanja i predavanja po pozivu. Svi predstavljeni radovi objavljeni su u zborniku saopštenja sa skupa na CD-ROM-u.

Predstavnik Instituta tehničkih nauka SANU, dr Branimir Jugović, na ovom skupu je uspešno prezentovao pet radova, od kojih su četiri objavljena u celosti, a jedan u izvodu:

Zorica D. Knežević-Jugović, Branimir Z. Jugović, Sonja Jakovetić, Dejan I. Bezbradica, MirjanaG. Antov, Omar Ali Saied, Milica M. Gvozdenović, "Design of a polyaniline based biosensor electrode for glucose: A comparative study of two immobilized systems"

B.Z. Jugović, M.M. Gvozdenović, T.Lj. Trišović, J.S. Stevanović, B.N. Grgur, "Electrochemical behavior of polyaniline in chloride/citrate electrolyte"

R. Marković, B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, Z.Stevanović, M.Bugarin, "The use of anodic linear sweep voltammetery analysis (ALSV) for characterization the copper anodes used for sulphur acidic waste solution treatment"

R. Marković, B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, Z.Stevanović, M.Bugarin, "Analyzing the corrosion characteristics of anodes used for the sulphur acidic waste water treatment"

Jambrec, D., Jugović, B., Gvozdenović, M., Knežević Jugović, Z.,  Antov, M., "Polypyrolle/glucose oxidase electrode for electrochemical determination of glucose"

Radovi su postigli zapažen odziv, a posebno oni koji se bave tematikom biosenzora, s obzirom na rastuće interesovanje za ovu oblast .

Detaljnije informacije o konferenciji: https://sschi.chtf.stuba.sk/call.htm

 

 

KONTAKT:

dr Branimir Jugović
Institut tehničkih nauka SANU
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: branimir.jugovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU