Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
7. jul 2008.

 

Ugovor o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke izmeĐu Faculdades Catolicas (Brazil) i Instituta tehniČkih nauka SANU

 

 

U cilju uspostavljanja naučne saradnje u oblasti istraživanja materijala, organizacija Katolički fakulteti (Faculdades Católicas), kao sponzor Papskog katoličkog univerziteta u Rio de Žaneiru (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio) i Institut tehničkih nauka SANU (ITN SANU) potpisali su krajem juna 2008. godine Ugovor o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke.

Saradnja obuhvata razmenu znanja i naučnih rezultata u cilju razvijanja i proširivanja polja zajedničkog delovanja PUC-RIO i ITN SANU. Posebna pažnja posvećena je razmeni predavača i istraživača, promociji naučnih skupova, konferencija i sl., mentorskom radu na magistarskim i doktorskim tezama, i razmeni stručne literature i drugih publikacija.

Potpisnici ugovora će podsticati saradnju u oblasti istraživanja materijala, i to fundamentalna istraživanja sinteze nanočestica kontrolisane strukture i morfologije. Očekuje se da će saradnja dati značajne rezultate na naučnom (u smislu objašnjavanja mehanizama formiranja nanočestica različitih morfoloških formi), i tehničko-tehnološkom planu (u smislu razvoja novih tehnologija i materijala).

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio: https://www.puc-rio.br/
DCMM NEWS, Departamento de Ciencia dos Materias e Metalurgia, PUC, Rio de janeiro, Brasil

 

KONTAKT

Dr. Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lydia@itn.sanu.ac.rs

 

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU