Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
11. jul 2008.

 

Poseta dr SatoŠija Ohare Institutu tehniČkih nauka SANU

 

Dr Olivera Milošević i dr Satoši Ohara
Dr Olivera Milošević i dr Satoši Ohara u poseti Dvorskom kompleksu na Dedinju

Dr Olivera Milosevic i dr Satoshi Ohara
Dr Olivera Milošević i dr Satoši Ohara ispred zgrade SANU
 

U periodu od 26 juna do 1 jula 2008. godine u Beogradu je boravio dr Satoši Ohara (Satoshi Ohara), vanredni profesor Univerziteta u Osaki, Japan (Osaka University, Joining and Welding Research Institute). Dr Ohara je došao na poziv dr Olivere Milošević, naučnog savetnika Instituta tehničkih nauka SANU, sa kojom već dugi niz godina uspešno sarađuje. Dr Ohara i dr Milošević su zajedno učestvovali na Internacionalnom NEDO projektu (2001–2005).

Tokom boravka u Beogradu, dr Ohara je posetio Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i Institut tehničkih nauka SANU, gde su ga saradnici Instituta upoznali sa raspoloživom opremom za sintezu i karakterizaciju nanomaterijala. Na predavanju pod naslovom „Processing and fabrication of hybrid nanomaterials“, koje je dr Ohara održao 27. juna u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti posetioci su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u dobijanju hibridnih nanomaterijala za primenu u elektronici, medicini i farmaceutskoj industriji metodama aerosol sinteze i hidrotermalne sinteze u superkritičnim uslovima. Predavanje je naišlo na veliko interesovanje prisutnih kolega i predstavljalo je osnov za diskusiju koja je potom vodjena na temu proširenja obima saradnje između ITN SANU i Univerziteta u Osaki.

Osnovu za predavanje „Processing and fabrication of hybrid nanomaterials“ predstavljaju dva rada koja su dr Ohara i njegovi saradnici objavili u časopisu Advanced materials:

Zhang, J., Ohara, S., Umetsu, M., Naka, T., Hatakeyama, Y. & Adschiri, T. 2007, "Colloidal ceria nanocrystals: A tailor-made crystal morphology in supercritical water", Advanced Materials, vol. 19, no. 2, pp. 203-206 (doi: 10.1002/adma.200600964).

Hatakeyama, Y., Umetsu, M., Ohara, S., Kawadai, F., Takami, S., Naka, T. & Adschiri T. 2008, "Homogenous Spherical Mosslike Assembly of Pd Nanoparticles by using DNA Compaction: Application of Pd-DNA Hybrid Materials to Volume-Expansion Hydrogen Switches", Advanced Materials, vol. 20, no. 6, pp. 1122-1128 (doi: 10.1002/adma.200701312)Biografija dr Satošija Ohare
Publikacije dr Satošija Ohare


 

KONTAKT

dr Olivera Milošević
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 105
e-mail:olivera.milosevic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU