Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
23. jul 2008.
 

NANO 2008

 

NANO 2008IX Internacionalna konferencija o nanostrukturnim materijalima, Rio de Žaneiro, Brazil, 1–6. jun 2008.

   

U periodu od 29. maja do 9. juna 2008. godine dr Olivera Milošević, naučni savetnik ITN SANU, boravila je u Rio de Žaneiru, Brazil, gde je učestvovala u radu IX internacionalne konferencije o nanostrukturnim materijalima (9th International Conference on Nanostructured Materials – NANO 2008) koja se održala od 1. do 6. juna 2008. u Vindzor Bara (Windsor Barra) hotelu u Rio de Žaneiru, Brazil. Odlazak na konferenciju podržan je sredstvima Ministarstva za nauku i projektom 142010.

Konferencija se održava svake druge godine počev od 1992. Poslednje dve su održane u Vizbadenu (2004) i Bangaloru (2006). Tema konferencije je u osnovi posvećena nanostrukturnim materijalima, i to u veoma širokom smislu i sa interdisciplinarnim aspektom. Radovi koji su predstavljeni na konferenciji bili su posvećeni sa jedne strane različitim metodama sinteze 1d, 2d i 3d nanomaterijala u širokom opsegu sastava i funkcionalnih karakteristika, odnosno, sintezi i primeni nanomaterijala u biomedicinske i farmaceutske svrhe, a značajna pažnja je posvecena i metodama analize i karakterizacije, tj. metrologiji.

 
NANO 2008
NANO 2008
NANO 2008
NANO 2008
dr Lidija Mančić i dr Olivera Milošević na konferenciji NANO 2008
Izložbeni prostor
Pauza
dr Lidija Mančić i dr Olivera Milošević
 

Na konferenciji je bilo 600 učesnika iz 50 zemalja, što ukazuje na razvijeno interesovanje naučne i stručne javnosti za temu nanostrukturnih materijala, tako da su se na konferenciji mogli sresti, razmeniti najnovije rezultate i diskutovati o svojim dostignućima hemičari, biolozi, fizičari i inženjeri, kao i mnogi studenti. Mogućnost ostvarivanja kontakata i iniciranja saradnje predstavlja jedan od najznačajnijih doprinosa ove konferencije. Na konferenciji je saopšteno 12 plenarnih predavanja, 44 predavanja po pozivu, 114 usmenih saopštenja raspoređenih u tri paralelne sesije, i prikazano je 200 postera u okviru tri sesije.

 
dr Olivera Milosevic
dr Lidija Mancic
dr Olivera Milosevic
dr Olivera Milosevic i dr Lidija Mancic
dr Olivera Milošević
dr Lidija Mančić
Usmeno predavanje dr Olivere Milošević
dr Olivera Milošević i dr Lidija Mančić
 
Dr Olivera Milosevic je na konferenciji usmeno saopštila rad pod naslovom “The opportunities of the ultrasonic aerosol route for the synthesis of rare earth oxide nanoparaticles for luminescent applications”, autora: O. Milošević, L. Mančić, K. Marinković, L. Gomez, I. Martin, M.E. Rabanal i P. Townsend, a učestvovala je i kao koautor rada “Isothermal tuning of morphology from nanofibers to nanotubes in (Na,H(2Ti2NO2N)+1 system through isothermal treatment of rutile mineral sand”, autora: L. Mančić, B. Marinković, P. Jardim, O. Milošević i F. Rizzo. Ovaj rad je saopštila dr Lidija Mančić, koja je u okviru postdoktorskog boravka na Papskom katoličkom univerzitetu (Ponficia Universidade Catolica) takođe ucestvovala u radu konferencije. Oba rada su izazvala interesovanje publike i inicirala diskusiju.
 
dr Olivera Milosevic na Papskom katolickom univerzitetu
NANO 2008
dr Fernando Rizzo
PUC
dr Olivera Milošević na Papskom katoličkom univerzitetu
Učesnici konferencije na Korkovadu
Profesor dr Fernando Rizzo
Dr Olivera Milošević, dr Bojan Marinković, dr Lidija Mančić i dr Paula Žardim
 
Tokom boravka u Brazilu, dr Milosević je posetila i Papski katolički univerzitet (PUC) u Rio de Žaneiru i upoznala se sa opremom za sintezu i karakterizaciju materijala koju on poseduje. Pored toga, održala je i radni sastanak sa profesorom dr Fernandom Rizom (Fernando Rizzo), PUC, Rio de Žaneiro, na kome se razgovaralo o aktuelnim programima rada iz oblasti sinteze nanomaterijala i usklađeni su naredni koraci saradnje dve institucije - PUC, Rio de Žaneiro, Brazil i Instituta tehničkih nauka SANU, Beograd, Srbija.

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU