Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
2. jul 2009.

 

Poseta dr BOjana marinkoviĆa institutu tehniČkih nauka SANU

 

Dana 24. juna 2009.godine u Beogradu je boravio dr Bojan Marinković, istraživač sa Odeljenja za nauku o materijalima Papskog katoličkog univerziteta u Rio de Žaneiru, Brazil (Pontificia Univesidade Catolica do Rio de Janeiro – PUC Rio). Poseta dr Bojana Marinkovića rezultat je saradnje definisane Ugovorom o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke.

Na predavanju pod naslovom „ Titanatne nanocevi i nanožice: od univerziteta ka industriji “, koje je dr Bojan Marinković održao u Sali 2 Srpske akademije nauka i umetnosti posetioci su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim pravcima razvoja ovih materijala ali i sa mogućnošću prenosa znanja u industrijske sisteme kroz osnivanje spin-off kompanija. Osnovni koncept predavanja je baziran na radovima i patentima dr. Bojana Marinkovića koji su realizovani u poslednjih nekoliko godina.

 

Na predavanju u SANU
Prof. dr Dragoljub Uskoković i dr Bojan Marinković u diskusiji
Dr Lidija Mančić i dr Bojan Marinković

 

Radovi:

Mancic, L.T., Marinkovic, B.A., Jardim, P.M., Milosevic, O.B., Rizzo, F. 2009, "Precursor Particle Size as the Key Parameter for Isothermal Tuning of Morphology from Nanofibers to Nanotubes in the Na2-xHxTinO2n+1 System through Hydrothermal Alkali Treatment of Rutile Mineral Sand", Crystal Growth and Design, vol. 9, no. 5. pp. 2152–2158.

Morgado Jr., E., Zotin, J.L., De Abreu, M.A.S., De Oliveira Rosas, D., Jardim, P.M., Marinkovic, B.A. 2009, "Characterization and hydrotreating performance of NiMo catalysts supported on nanostructured titanate", Applied Catalysis A: General, vol. 357, no. 2 pp. 142-149. doi:10.1016/j.apcata.2009.01.009.  

Morgado Jr., E., Marinkovic, B.A., Jardim, P.M., De Abreu, M.A., Rizzo, F.C. 2009, “Characterization and thermal stability of cobalt-modified 1-D nanostructured trititanates”, Journal of Solid State Chemistry, vol. 182, no. 1, pp. 172-181, doi:10.1016/j.jssc.2008.10.008.

Marinkovic, B., Jardim, P., Morgado Jr., E., De Abreu, M., Moure, G.T. Rizzo, F. 2008, “Hydrothermal synthesis, crystal structure and thermal stability of Ba-titanate nanotubes with layered crystal structure.” Materials Research Bulletin, vol. 43, no. 6, pp. 1562-1572, doi:10.1016/j.materresbull.2007.06.016. 

Marinkovic, B.A., Mancic, L., Jardim, P.M., Milosevic O. & Rizzo, F. (2008) Hydrothermal synthesis of NaxFexTi2-xO4 from natural ilmenite sand: A CaFe2O4 structure type compound, Solid State Communications, Vol. 145, No. 7-8, pp. 346-350, doi:10.1016/j.ssc.2007.12.006.

Morgado Jr., E, Jardim, P.M., Marinkovic, B.A., Rizzo, F.C., Abreu, M.A.S., Zotin, J.L., Arajuo, A.S. 2007, “Multistep structural transition of hydrogen trititanate nanotubes into TiO2-B nanotubes: a comparison study between nanostructured and bulk materials”, Nanotechnology, vol. 18, no. 49, p. 495710, doi: 10.1088/0957-4484/18/49/495710

Morgado Jr., E., De Abreu, M.A., Moure, G.T., Marinkovic, B.A., Jardim, P.M., Arajuo, A.S. 2007, “Effects of thermal treatment of nanostructured trititanates on their crystallographic and textural properties”, Materials Research Bulletin, vol. 42, no. 9, pp. 1748-1760, doi:10.1016/j.materresbull.2006.11.020.

Morgado Jr., E., De Abreu, M.A.S., Moure, G.T., Marinkovic, B.A. Jardim, P.M., Arajuo, A.S. 2007, “Characterization of Nanostructured Titanates Obtained by Alkali Treatment of TiO2-Anatases with Distinct Crystal Sizes”, Chemistry of Materials, vol. 19, no. 4, pp. 665-676. 

Morgado Jr., E., De Abreu, M.A., Pravia, O.R., Marinkovic, B.A., Jardim, P.M., Rizzo, F.C., Arajuo, A.S. 2006, “A study on the structure and thermal stability of titanate nanotubes as a function of sodium content”, Solid State Sciences, vol. 8, no. 8, pp. 888-900, doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2006.02.039.

 

Patenti:

WO2008128309 TITANATE NANOMATERIALS AND PROCESS FOR OBTAINING THE SAME  

 

KONTAKT:

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU