Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
8. jul 2009.

 

SAVREMENI MATERIJALI 2009
Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske (Banja Luka, 3–4. juli 2009)

 

 

Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije, organizovala je naučni skup Savremeni materijali 2009, 3–4. jula u Banja Luci. Osnovni cilj skupa je bio da se prikažu najnovija istraživanja iz oblasti nauke i inženjerstva materijala u zemljama regiona, Republici Srpskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Skup je otvorio predsednik Republike Srpske i Akademije nauka i umetnosti (ANURS) akademik Rajko Kuzmanović, koji je u pozdravnom govoru ukazao na značaj nauke i inovativnosti u razvoju regiona. Predsednik programskog odbora akademik Dragoljub Mirjanić predstavio je u uvodnoj reči plan radnog dela skupa. Prisutnima se obratio i predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije, prof. dr Dragan Uskoković, koji je ukazao na ostvarenja Društva u domenu okupljanja vodećih svetskih istraživača iz oblasti nauke o materijalima kroz tradicionalne konferencije koje Društvo organizuje svake godine u Herceg Novom. Prof. dr Stane Pejovnik, dekan fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, takođe je pozdravio skup i ukazao na mogućnosti za saradnju između Univerziteta u Ljubljani i istraživača sa prostora Republike Srpske i Srbije.
 
Predsednik Republike Srpske i ANURS akademik Rajko Kuzmanović, otvara skup Savremeni materijali 2009
Dr Slobodan Milonjić, dr Dragan Uskoković, dr Đuro Koruga i dr Nenad Ignjatović (plenarni predavači)
 

Prisutni su mogli da čuju osam plenarnih predavanja:

  • M. Damjanović, „Difrakcija nanotuba“;
  • S. Pejovnik, „Nanostrukturne elektrode za litijum jonske akomulatore“;
  • Đ. Koruga, „Karakterizacija paramagnetnih i dijamagnetnih osobina materije pomoću nanosondi i magnetnog protonmetra“;
  • S. Milonjić, „Stabilna koloidna disperzija silicijumdioksida – sinteza, osobine i primena“;
  • S. Kobe, „Ti-Zn-Ni kvazikristalni materijali za skladištenje vodonika“;
  • N. Ignjatović, „Nanočestični kompozitni biomaterijali bioresorbilni polimer kalcijum fosfat u inženjerstvu koštanog tkiva“;
  • M. Zlatanović, „Materijali i tehnologije za transmisioni sistem vetroturbina“;
  • J. Mirković, „Vorteksna stanja u Bi2Sr2CaCu2O8+d superprovodnicima i THz elektromagnetni talasi“.

Istraživači iz zemalja regiona svoja istraživanja su predstavili i u okviru posterske sekcije na kojoj je prikazano oko 70 postera. Aktivno učešće u skupu uzeli su i studenti, uglavnom sa doktorskih studija, koji su svoje prve korake i rezultate u nauci predstavili u posterskoj sekciji.

Prikazani rezultati su naišli na veliko interesovanje prisutnih. Dobra organizacija i izuzetna ljubaznost domaćina obeležili su ovaj skup.

 

 

KONTAKT

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU