Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
13. jul 2010.

 

XIV meĐunarodna konferencija o modernim tehnologijama
ModTech


Slanik-Moldova, Rumunija, 20–22. maj 2010.

 

U periodu od 20. do 22. maja 2010. godine održana je XIV međunarodna konferencija o modernim tehnologijama ModTech (14th ModTech International Conference) u malom turističkom mestu Slanik-Moldova u Rumuniji. Konferencija je održana u organizaciji Tehničkog univerziteta „George Asaki“ u Jašiju, Rumunija, Moldavskog tehničkog univerziteta u Kišinjevu i Instituta tehnickih nauka SANU iz Beograda, koji je počev od ove konferencije uključen kao treći organizator. Predsednik Organizacionog komiteta bio je prof. Dumitru Nedelku sa Tehničkog univerziteta u Jašiju, a predsedavajući konferencije su bili prof. Laurentiu Slatineanu sa Tehničkog univerziteta u Jašiju, prof. Sergiu Mazuru sa Moldavskog tehničkog univerziteta u Kišinjevu i dr Olivera Milošević, naučni savetnik Instituta tehničkih nauka SANU iz Beograda. Oni su svojim pozdravnim rečima otvorili konferenciju.

Na konferenciji je učestvovalo 105 naučnika iz šest zemalja. U okviru plenarnih predavanja i niza paralelnih sesija oni su saopstili radove iz domena mikro i nanotehnologija, proizvodnje, automatizacije i fleksibilnih tehnologija, CAD/CAM/CAE/CAX sistema, materijala, procesa i inovativnih tehnologija, projektnog menadžmenta i sistema kvaliteta, livenja i nekonvencionalnih tehnologija, kao i tehnologija oblikovanja i kompaktiranja. Svi saopšteni radovi su nakon recenzije publikovani u Zborniku radova XIV ModTech konferencije (Proceedings of ModTech International Conference, ISSN 2066-3919).

Zbornik radova sa prethodne konferencije, ModTech 2009. uključen je u Citatni indeks zbornika konferencija u oblasti prirodnih i tehničkih nauka (Conference Proceedings Citation Index – Science), tako da su podaci o svim radovima dostupni u bazi Web of Knowledge, i INSPEC bazu.

 

 

U okviru sesije Mikro i nano tehnologije, saopšten je rad pod naslovom Nanostructured luminescence particles synthesized through aerosol route at intermediate temperature, autora V. Lojpur, K. Marinković, L. Mančić, M.E. Rabanal, L.S. Gomez, J.M. Torralba i O. Milošević, koji je bio veoma zapažen i za koji je dipl. ing. Vesna Lojpur, kao mladi istraživač i prvi autor, dobila Prvu nagradu Konferencije za naučn doprinos. Dr Olivera Milošević je dobila specijalno priznanje, Diplomu izvrsnosti, za doprinos u podizanju kvaliteta konferencije.

Na sastanku Organizacionog komiteta dogovoreno je da će sledeća Konferencija biti održana u Moldaviji 2011. godine, a predloženo je da Institut tehničkih nauka SANU preuzme organizaciju konferencije 2012. u Beogradu.

 


KONTAKT

Dr Olivera Milošević
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 105
e-mail: olivera.milosevic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU