Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
5. jul 2012.

 

Radna poseta Korejskom institutu za nauku i tehnologiju (KIST), Seul, 3-6. jun 2012.

 

U periodu od 03. do 06. juna 2012. godine saradnici Instituta tehničkih nauka SANU (ITN SANU), prof. dr Dragan Uskoković, prof. dr Nenad Ignjatović i dr Magdalena Stevanović boravili su u radnoj poseti Korejskom institutu za nauku i tehnologiju (KIST) u Seulu, Južna Koreja (https://www.kist.re.kr/en/iv/sy_bi_in.jsp). Ovo je bio već treći susret prof. dr Dragana Uskokovića, rukovodioca projekta III45004: „Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi“ sa kolegama iz KIST-a u Seulu. Prilikom prve dve posete 2010-te i 2011-te godine Prof. Uskoković učestvovao je na Forumu nauke i tehnologije, posetio KIST (https://www.itn.sanu.ac.rs/novosti1210a.html) i, izmedju ostalog, dogovarao se o saradnji na polju biokeramika, biomaterijala i biomakromolekula u oblasti kontrolisane dostave medikamenata. Ovoga puta, boravak saradnika predstavljao je priliku za dalji dogovor o saradnji i detaljnije upoznavanje sa istraživanjima a koja se odvijaju u ovim institutima. Saradnici ITN SANU bili su gosti KIST-a i učesnici radnog sastanka (KIST BRI-SERBIA ITS joint workshop on advanced biomaterials) u organizaciji ovog Instituta, pri čemu su održali predavanja po pozivu. Najpre je generelni direktor Instituta za biomedicinska istraživanja KIST (BRI KIST) prof. dr Kuiwon Choi pozdravio sve prisutne, poželeo im dobrodošlicu i zahvalio, na srpskom jeziku, na prisustvu, nakon čega su i sve prisutne pozdravili i održali govore i direktor za međunarodnu saradnju KIST-a prof. dr Kyung-Ho Shin kao i rukovodilac Centra za biomaterijale Instituta za biomedicinska istraživanja KIST prof. dr Hyun Kwang Seok.

 

 

Prof. Dr. Hyun Kwang Seok održao je predavanje o istraživanjima iz oblasti biomaterijala na BRI KIST-u (Research activities at biomaterials research center, BRI, KIST). Glavni kampus KIST-a nalazi se u Seulu, a dva manja u Gangneungu i Žeonbuku u Koreji, dok je treći kampus u Sarbrikenu u Nemačkoj (KIST Europe) radi olakšane saradnje sa evropskim institucijama. Osnovni cilj im je objedinjavanje inovativnosti i preduzetništva sa naučnim i tehnološkim ostvarenjima. Institut za biomedicinska istraživanja je posebno organizovan radi promocije „Nacionalne agende za zdravstvo i socijalna pitanja“ i postizanja višeg nivoa kvaliteta života. BRI KIST je izuzetno posvećen integrisanju multidisciplinarnih tehnologija na razvoju inovativnih biomedicinskih materijala i metoda, kao i obezbedjivanju njihove visoke konkurentnosti, o čemu svakako svedoče brojne publikacije i patenti. Glavni cilj Centra za biomaterijale jesu visokokovalitetna istraživanja i rezultati iz oblasti inžinjerstva tkiva, biokompatibilnih materijala, „inteligentne” dostave lekova, itd.

Prof. dr Dragan Uskoković održao je dva predavanja, i to opšte o istraživanjima iz oblasti biomaterijala u Srbiji (Current biomaterials research in Serbia) i predavanje u kojem je izložio aktuelne rezultate iz molekularnog dizajniranja nanočestica i funkcionalnih materijala za biomedicinske aplikacije (Molecular designing of nanoparticles and functional materials for biomedical applications). Dr Kwan Hyi Lee je održao predavanje vezano za funkcionalne nanočestice i njihovo biomedicinsko kvantitativno profilisanje (Functionalized nanoparticles and biomedical quantitative profiling), dr Nenad Ignjatović je izložio rezultate vezane za napredne kalcijum-fosfatne biodegradabilne biomaterijale (Advanced calcium phosphate-biodegradable biomaterials), a zatim je mr Hyung-Seop Han govorio o novorazvijenim biodegradabilnim metalima i njihovoj primeni (Newly developed biodegradable metals and their applications). Dr Magdalena Stevanović održala je predavanje o biomakromolekulima i njihovoj primeni u kontrolisanoj dostavi medikamenata i nanomedicini (Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine), a zatim je dr Jonghoon Choi izlagao o multimodalnom imidžingu i kvantifikaciji kontrolisanog oslobađanja antitumorskih lekova iz nanostrukturnih i implatabilnih polimernih sistema (Multimodal imaging and quantification of controlled anti-tumor drug release from nanostructured, implantable polymeric drug delivery system).

Nakon završetka predavanja usledila je diskusija o izloženim rezultatima, saradnji i planovima u vezi potencijalnog zajedničkom projekta, a potom i obilazak KIST-a. Ono što svakako nijednog istraživača, a posebno ne one na polju nanotehnologija, ne ostavlja ravnodušnim jeste oprema koju ovaj Institut poseduje a prema rečima prof. dr Hyun Kwang Seok-a, dobrodošli su i saradnici ITN SANU koji žele da na njoj karakterišu svoje uzorke. Centar za karakterizaciju KIST (Advanced Analysis Division KIST) tesno saradjuje sa vodećim naučnoistraživačkim laboratorijama iz sveta i pomera granice u istraživanjima. Centar za karakterizaciju nanomaterijala (Nano Material Analysis Division) poseduje TEM (Titan), TEM (Tecnai F20), TEM (Cryo Tecnai F20), TEM (CM30), Nano SEM, FE-SEM, E-SEM, Polymer FE-SEM, FIB (Nova 600), FIB (Helios) i FIB (Quanta 3D). U sklopu centra za karakterizaciju nanopovršina (Nano Surface Analysis Division) nalazi se SAXS, viskotemperaturni XRD, XRD za tanke filmove, EPMA, Auger Nanoprobe, XPS (ESCA), Dynamic SIMS, TOF-SIMS, HRRBS/Channeling/ERD i PIXE. Vrednost ove opreme se procenjuje na više desetina miliona evra.

Tokom trodnevnog boravka, održan je veći broj sastanaka, što formalnih u KIST-u, a što neformalnih tokom večera u tradicionalnim korejskim restoranima, tokom kojih je diskutovano o zajedničkim istraživačkim pravcima, a dogovoren je i naredni radni sastanak za septembar, tokom konferencijeYucomat 2012.

Iako je boravak u Seulu trajao svega tri dana, opšti je utisak da je trajao znatno duže jer je vreme bilo maksimalno iskorišćeno a kolege iz Koreje su pokazale veliku gostoljubivost, pa su, na primer, angažovali profesionalnog vodiča i turistički minibus samo za goste iz Srbije, koji su tako uspeli da vide znamenitosti Seula, da saznaju o načinu života u Koreji, itd. Koreanci su izuzetno ljubazan, srdačan, gostoljubiv i prosperitetan narod.

Opšte gledano, ovo je bila izuzetno uspešna poseta koja je značajno doprinela afirmaciji naše zemlje, Instituta i naše nauke.

 

 

KONTAKT

dr Magdalena Stevanović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: magdalena.stevanovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU