Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
18. jul 2012.

 

KONFERENCIJA SRPSKOG KERAMIČKOG DRUŠTVA

SERBIAN CERAMIC SOCIETY CONFERENCE

 

U periodu od 10. do 11. maja 2012. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu održana je prva konferencija Srpskog keramičkog društva – SERBIAN CERAMIC SOCIETY CONFERENCE ADVANCED CERAMICS AND APPLICATIONS, čiji su organizatori Srpsko keramičko društvo i Institut tehničkih nauka SANU uz podršku Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije.

Skup je održan po prvi put i okupio je oko stotinu istraživača koji se bave sintezom i karakterizacijom savremenih keramika kako naše zemlje tako i istraživače iz inostranstva.

Konferencija je započeta svečanim otvaranjem na kojem su pozdravne reči dali prof. dr Vojislav Mitić, predsednik SKD; dr Olivera Milošević, predsednik Skupštine SKD, akademik Ljubiša Rakić i prof. dr Tibor Sabo, pomoćnik ministra za nauku. Pored toga, prof. dr Vojislav Mitić je preneo pozdrave i čestitke bivšeg predsednika Američkog keramičkog društva i glavnog urednika časopisa Journal of the American Ceramic Society, dr Davida Johnsona, kao i predsednika Evropskog keramičkog društva, prof. dr Danila Suvorova.

 

 

Nakon svečanog otvaranja održana su plenarna predavanja:

 1. Nanomaterials: Research, Development and Technology (R&D&T) Roadmaps –  2020
  Marcel H. Van de Voorde, Tehnološki unuverzitet iz Delfta, Holandija
 2. Preparing and Application of TiO2 Based Semiconductors as Photocatalysts Activated Under UV and Visible Light Irradiation
  S. Rakovsky, Institut za katalizu, Bugarska akademija nauka i umetnosti, Sofija, Bugarska
 3. Transition Metals in ZnO Nanocrystals – Magnetic and Structural Properties
  Izabela Kuryliszyn-Kudelska, Institut za fiziku, Poljska akademija nauka i umetnosti, Varšava, Poljska
 4. Fractals in Powder Technology
  Ljubiša M. Kocić, Univerzitet u Nišu, Srbija

 

Slušalo se i diskutovalo o najnovijim teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima, ali i o praktičnoj primeni dobijenih rezultata. Većina radova predstavlja rezultate dobijene u okviru projekata interdisciplinarnih i osnovnih istraživanja, a bili su saopšteni i rezultati ostvareni u okviru projekata tehnološkog razvoja. Jedan deo izlaganja i rezultata, takođe je obuhvaćen radom u zajedničkim interdisciplinarnim međunarodnim projektima koje pretežno finansira EU. Ova konferencija je omogućila okupljanje i povezivanje istraživača sa akademskog nivoa (univerziteti, instituti, akademije) i industrijsko-tehnoloških istraživačkih potencijala sa ciljem da se prezentuju najnoviji rezultati na području modernih keramičkih materijala i tehnologija sa aspekta sinteze i karakterizacije, a posebno na području novih keramičkih struktura. Izabrane teme konferencije otvaraju nove perspektive u dizajniranju modernih keramičkih materijala, posebno iz ugla fundamentalnih teorijskih istraživanja, modelovanja i simulacije, kontrolisane sinteze nanostrukturnih materijala kao i optimizacije istih u toku procesa konsolidacije, koji svi zajedno obezbeđuju dalju minijaturizaciju elektronskih naprava i komponenata, kao i dalju perspektivu visokih integracija na području energija-materijali-informacije.

Glavne teme konferencije bile su:

 • osnovi nauke o keramici
 • multifunkcionalna keramika
 • nanostrukturna keramika
 • bio i opto keramika
 • konstrukciona i eko keramika
 • magnetni i amorfni materijali
 • kompozitni materijali
 • kataliza i elektrokataliza
 • umetnička keramika i dizajn.

Komisija u sastavu dr Nina Obradović, dr Lidija Mančić,mr Suzana Filipović i Vesna Lojpur, dodelila je pet nagrada za najbolja izlaganja, od kojih su poslednje dve namenjene mladim istraživačima:

 1. Jelena D. Nikolić, ITNMS Beograd, Srbija
  Dendritic Growth of Nonlinear Optical LiNbO3 Crystals in Litium Niobate Silicate Glass Matrix

 2. Zorica Ž. Lazarević, Institut za fiziku, Zemun, Srbija
  Raman Study of Ferroelectric Bismuth Titanate

 3. Radomir Samardžić, Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd, Srbija
  Conservation, Restoration and Reconstruction of Wall Paintings in St. Nikola Church - Palez, near Studenica

 4. Željka Kesić, TMF Beograd, Srbija
  Characterization of Mechanochemically Synthesized CaO•ZnO/K2O Mixed Oxides

 5. Marija Žunić, IHTM Beograd, Srbija
  Amino-modified Poly(glycidyl methacrylate) Based Nanocomposites: Textural Properties   and Application

Nagradjeni učesnici konferencije stiču pravo besplatnog učestvovanja na sledećoj konferenciji SKD-a.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo Ministarstvu prosvete i nauke, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Institutu tehničkih nauka SANU, koji su izuzetno podržali i pomogli organizaciju i realizaciju ove konferencije. Takođe, iskazujemo zahvalnost i institucijama koje su na svoj adekvatan način pomogli realizaciju ove konferencije a to su javno preduzeće PTT, Dunav osiguranje, Nisal, Institut za fiziku iz Beograda i IHTM.

 

Program i knjiga apstrakata (PDF)

Sajt Srpskog keramičkog društva

 

 

KONTAKT

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

dr Nina Obradović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 20 27 203
e-mail: nina.obradovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU