Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
12. avgust 2008.
 

 

   

U Njujorku, Sjedinjene Američke Države, od 12. do 16. jula 2008. godine održana je konferencija posvećena kontrolisanoj dostavi medikamenata. Konferencija, koju je organizovalo Društvo za kontrolisanu dostavu (Controlled Release Society (CRS)), predstavlja XXXV godišnji sastanak (35th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society) ove organizacije od njenog osnivanja. Društvo za kontrolisanu dostavu je internacionalna, multidisciplinarna organizacija koja okuplja članove iz više od pedeset zemalja sveta. CRS je organizacija posvećena poboljšanju kvaliteta života unapredjivanjem nauke, tehnologije i obrazovanja na polju kontrolisane dostave bioaktivnih supstanci.

 

Konferenciji je prisustvovalo više od 2000 istraživača i 118 izlagača iz celog sveta.

Zemlje koje su imale između 20 i 50 učesnika na konferenciji su Kanada, Francuska, India, Irska, Izrael, Italija, Holandija, Južna Koreja, Turska i Švajcarska dok su više od 50 učesnika imale Nemačka, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

Učesnici konferencije
(u procentima)

 

U radu konferencije je učestvovala i dr Magdalena Stevanović, naučni saradnik Instituta tehničkih nauka SANU i član CRS-a, ujedno i jedini učesnik iz Srbije, a predstavila je rad-poster „Water-soluble vitamins loaded in biodegradable nanoparticles“, čiji su autori Magdalena Stevanović, Marija Jevtić i Dragan Uskoković iz Instituta tehničkih nauka SANU. Prikazani su rezultati inkapsulacije u vodi rastvornih vitamina (askorbinske i folne kiseline) u polimernu matricu poli(laktid-ko-glikolida), degradacija ovako dobijenih nanočestica i praćenje otpuštanja vitamina iz čestica. Posebno interesovanje za rad su pokazali dr Bart Plum (DSM Research, Performance Materials, Chemistry & Technology, The Netherlands), prof dr Roderick Walker (Faculty of Pharmacy, Grahamstown, South Africa), Nuria Carreras (Head of Formulation Research & Development, Alcon, Barcelona, Spain), dr Chris Kirby (Pharmamaterials, The Science and Technology Centre, UK), dr L. Bruce Yan (FMC Agricultural Products, Global Formulations and Innovation Development, Princeton, USA). Odlazak na konferenciju dr Magdalene Stevanović podržan je sredstvima Ministarstva za nauku i projektom 142006.

 
dr Magdalena Stevanovic
Plenarno predavanje Jackie Ying
dr Magdalena Stevanovic
35th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society
dr Magdalena Stevanović
Plenarno predavanje Jackie Ying
dr Magdalena Stevanović
Pauza između predavanja
 

Na konferenciji je bilo ukupno šest plenarnih predavanja (Dora Akunyili, National Agency for Food and Drug Administration and Control, Nigeria. Combating Counterfeit Medicines in Nigeria; Raymond T. Bartus, Ceregene Inc., U.S.A. The Development of AAV-Neurturin (CERE-120) as a Novel NeurorestorativeTherapy for Advanced Parkinson’s Disease: From Concept to Clinical Trials and Beyond; Mark E. Davis, California Institute of Technology, U.S.A. Nanoparticle Cancer Therapeutics: From Concept to Clinic; Rakesh Jain, Massachusetts General Hospital & Harvard University, U.S.A. Normalization of Tumor Vasculature and Microenvironment by Antiangiogenic Therapies: From the Bench to the Bedside and Back; Thomas Tuschl, Rockefeller University, U.S.A. Mechanisms of Mammalian Small-RNA-Mediated Gene Regulation; Jackie Ying, Agency for Science, Technology and Research, Singapore Nanostructure Processing of Advanced Biomaterials and Biosystems) i 74 predavanja po pozivu.Konferencija se istovremeno odvijala u osam sala. Radovi su bili podeljeni u 30 sekcija i šest mini-simpozijuma. U okviru konferencije održane su tri edukacione radionice (Educational Workshops): Delivery of Biologics with Novel Polymeric Constructs, Oral Drug Delivery: Challenging Patient Groups, Strategies to Advance the Bioavailability of Low Solubility Drugs. Posebno su bila interesantna izlaganja predavača iz Američke agencije za kontrolu hrane i lekova (Food and Drug Administration (FDA)), održana u okviru radionice za mlade istraživače, o regulacionim aspektima u farmaceutici (Young Scientist Workshop-Regulatory Aspects of Pharmaceutical Sciences) kao i predavanja u okviru radionica Releasing Technology Workshops. Među usmenim izlaganjima posebno su se izdvojila izlaganja Shyh-Dar Li (University of North Carolina) o razvoju siRNA terapije za lečenje kancer metastaza kao i Valentine Wascotte (Université Catholique de Louvain) o razvoju neinvanzivnog testa (preko kože) za otkrivanje bolesti bubrega.

 
dr Magdalena Stevanovic
35th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society
35th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society
35th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society
dr Magdalena Stevanović
Posterska sekcija
Izložbeni prostor
Izložbeni štand
 

Tri posterske sekcije održane su tokom tri dana, a radovi su kao i celokupan program konferencije podeljeni po grupama i to: Device-based Delivery Systems, Evaluation of Encapsulated Products, Nanomaterials Synthesis and Processing, Novel Materials for Controlled Release, Nucleotide-based Therapeutics, Ocular, Peptide and Protein Delivery, Responsive Delivery Systems, Transdermal, Characterization at the Nanoscale, Controlled Release in Cosmeceuticals and Nutraceuticals, Liver-Directed Therapy, Novel Polymers, Oral Delivery, Particulate Delivery Systems, Stem Cell Therapies and Tissue Enginerrring, Tumor Targeting, Vaccines, Cellular Delivery, Implantables and Injectables, Industrialization of Nanotechnology: Processes and Products, Lipid-based Systems, Molecular Conjugates, Nanoparticles, Novel Biomaterials, Oral Drug Delivery, PEG-based systems, Pulmonary, Release Triggers for Use in Controlled Release.

Konferencija je predstavljala izuzetnu priliku za razmenu ideja, uspostavljanje kontakata, diskusiju rezultata i dogovaranje potencijalne saradnje istraživača sa različitih krajeva sveta.

 
Dr Magdalena Stevanović
Tokom boravka u SAD dr Stevanović je posetila i Rokfeler institut u Njujorku (The Rockefeller University, Laboratory of Mass Spectrometry and Gaseous Ion Chemistry), gde se srela sa dr Tijanom Talisman sa kojom je razgovarala o aktuelnim istraživanjima, upoznala se sa opremom koju institut poseduje i dogovarala o potencijalnoj saradnji.
Dr Magdalena Stevanović
sa dr Tijanom Talisman
ispred Rokfeler instituta
 
Departman za nauku i
Od 17. jula do 2. avgusta dr Stevanović je boravila u Kanadi gde je bila u poseti Unevrzitetu u Torontu (Medicinskom fakultetu i Departmanu za nauku i inženjerstvo materijala). Tokom boravka u Kanadi dr Stevanović je posetila i e-Health u Torontu (e-Health, Ministry of Health and Long-Term Care), kao i Health Kanadu u Otavi (Health Canada, Ottawa).
Departman za nauku i
inženjerstvo materijala
Univerziteta u Torontu

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU